Landås Pluss: salgsstart

Landås Pluss: salgsstart

Scroll for å lese mer

Salgsstart for Plussboligene i mars 2019! Få en smaksprøve her:

Vi planlegger salgsstart i mars 2019, og vil da invitere våre registrerte interessenter til presentasjon av prosjektet.
Forut før publisering av prospekt og prisliste, gir vi nå mulighet til å bli kjent med prosjektet:

vi gir deg innsyn i tegninger og mulighet til å "møte" noen av nøkkelpersonene i prosjekt-teamet.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Landås Pluss: salgsstart