Fremtidens Skalstadskogen

Fremtidens Skalstadskogen

Scroll for å lese mer

Forbehold om 3D illustrasjoner - Les mer

Alle illustrasjoner viser bygg som ikke er ferdig bygget. Elementer og materialer kan derfor avvike fra standardleveranse.

Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdig bygg. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene er ikke en del av standardleveransen.

Skalstadskogen skal bli et variert, sosialt og grønt boligområde som kompletterer og styrker dagens Konnerud.

Skalstadskogen skal bli et attraktivt og velfungerende boligområde med rikt lokalt nærmiljøtilbud, som også skal bidra til å styrke tilliggende boligområder og Konnerud sentrum. Skalstadskogen skal inneholde et variert boligtilbud som kompletterer dagens boligtilbud på Konnerud.

Vi skal samtidig ta vare på viktige natur- og rekreasjonsverdier og sørge for god tilgjengelighet til marka.

Skalstadskogen skal planlegges på en måte som gjør det attraktivt å gå og sykle og som tilrettelegger for et aktivt og sosialt miljø. 

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Skalstadskogen