Et steg videre

Et steg videre

Fornebus videre utvikling er nå forankret i Kommunedelplan 3 (KDP3) og utbyggerne har nylig inngått avtale om grunneierbidrag til Fornebubanen.

Banen forventes å være ferdig i 2027 og endestasjonen blir på fremtidens Fornebu Sør. Selvaag Bolig bidrar med 500 millioner kroner. Neste steg er endelig beslutning fra staten om deres andel av investeringen (50 %), og det forventes oppstart av banebygging neste år.

Selvaag Bolig starter nå opp planleggingen av Fornebu Sør. Den nye nærhetsbyen skal kombinere trygge og attraktive nabolag med et sentrum for alle. Vi skal derfor vurdere grundig hvilke funksjoner sentrum skal fylle - og hva slags type boliger vi skal utvikle - for å sikre at Fornebu blir et av Norges aller beste steder å bo.

En viktig del av planleggingen vil være å lytte til de som allerede bor på Fornebu, og de som skal flytte dit. For å sikre en god prosess, og et fabelaktig resultat, kommer vi derfor til å invitere interesserte parter til medvirkning. Det kommer mer informasjon om dette senere. Det er for tidlig å si noe helt sikkert om fremdrift, men hvis alt går etter planen vil vi legge ut de første boligene for salg sent i 2021 eller i starten av 2022. Gled dere!

Tilbake