Økern Portal – en moderne landsby i byen

Økern Portal – en moderne landsby i byen

Illustrasjon av Økern Porten

Tenk deg landsbygdas fellesskap og storbyens mangfold. Tenk deg egen kolonihage, tuftepark og et yrende folkeliv med kafeer og butikker. Det er bare å glede seg!

Lite er overlatt tilfeldighetene når gigantprosjektet Økern Portal – om alt går etter planen – står ferdig om knappe to år, altså i 2020.

– Her blir det fellesarealer for alle. Vi skal gjøre det attraktivt for folk som bor på Løren og nærliggende områder. Tufteparken med utendørs treningsapparater vil skape en helhet rundt bygget. Ja, og så får jo publikum tilgang til taket. Her blir det mulig for lørenbeboere og publikum generelt å leie sin egen lille kolonihage, sier eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring, Richard Groven.

Les mer om de nye leilighetene som kommer på Lørenporten

Visjonen er å skape felleskap mellom næring og nærmiljø. Fleksible kontorlokaler, restaurant og kulturopplevelser for ansatte og beboere i området er stikkord her. Groven foreslår blant annet å avslutte søndagsturen med en kaffe på taket av bygningen.

Bygget, som danner en portal - en gjennomgang fra Løren til Økern - skal deles inn i fire seksjoner, og vil i høyde variere fra fire til åtte etasjer. Det vil være en hovedinngang, samt egne innganger til de ulike seksjonene.

Illustrasjon av Økern Portal

Gjennomgangen mellom Økern og Løren inkluderer bortimot 3000 kvadratmeter med handelsarealer. Her blir kafeer, butikker og spennende spisesteder som skaper byliv på gateplan. Det blir rett og slett en slags handelsgate, som gir deg følelsen av å rusle rundt i «gamlebyen». Intim atmosfære, med moderne arkitektur.

Eiendomssjefen sier dette om framdriften:

– Vi har fått rammetillatelse, og er allerede godt i gang med å rive bygningsmassene i Lørenfaret 1 og 1B. Dette rivningsarbeidet regner vi med å være ferdig med rundt påsketider. Totalrehabiliteringen av bygget i Lørenfaret 3 ligger litt lenger fram i tid.

Når starter selve byggingen, og vil dere klare å ferdigstille prosjektet som planlagt - i 2020?

– Vi ligger godt an i løypa. Men eksakt byggestart og ferdigstillelse avhenger litt av når vi får på plass et par store leietakere. Vi jobber med saken, men kontraktene er ikke helt i boks ennå. Vi regner med å kunne ferdigstille prosjektet i løpet av 2020 eller primo 2021, sier en optimistisk Groven.

Groven understreker at dette blir et fremtidsrettet bygg som tilpasses ulike behov. Han påpeker at vi lever i en stadig mer digitalisert verden, og da er det viktig å skape en fleksibel arbeidsplass.

Om alt går etter planen, tyder det meste på at Økern Portal blir et flott bygg hvor handel, restaurant og kontor går hånd i hånd. En møteplass for de som jobber her - og for de som bor her.

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er byggherre for prosjekt Økern Portal. I samarbeid med Vedal Utvikling og Dark Arkitekter, har de ambisjoner om å skape en trivelig møteplass for alle. Her skal du kunne føle fellesskap som om du var på landsbygda – og samtidig kunne glede deg over storbyens mangfold.

Oslo Pensjonsforsikring har nemlig over mange år utviklet dette unike konseptet som har et totalareal på ca. 75.000 kvadratmeter. Av dette blir ca. 48.000 kvadratmeter kontorlokaler, mens 7000 kvadratmeter vil omfatte handel og andre tjenestetilbud, som for eksempel frisør og apotek.

Tilbake