Økern Sentrum - Lørens nye nabo!

Økern Sentrum - Lørens nye nabo!

Illustrasjon av Økern Sentrum

Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves. Oslo kommune godkjente søknaden om rammetillatelse for det nye Økernsenteret i november 2017. Bygget vil sannsynligvis stå ferdig i 2022, og blir nærmeste nabo til den allerede veletablerte Lørenbyen.

Ja, det har tatt sin tid - og mange av hovedstadens borgere som på en eller annen måte er tilknyttet områdene rundt omkring Økern har undret seg over hvor lenge den forlatte, mørklagte og nesten spøkelsesaktige høyblokka på Økern skal bli stående.

Men nå er det altså endelig bevegelse i planleggingen av det nye, unike handelshuset - som med et bilfritt torg vil bli det sentrale knutepunktet på Økern.

Den etter hvert så nitriste høyblokka - som i dag på ingen måte har noen funksjon - er forventet å bli jevnet med jorden i løpet av årsskiftet 2019/20. En milepæl i seg selv. Den grå kolossen har tross alt ruvet i bybildet i nøyaktig 50 år.

Illustrasjon av Økern sentrum

Det nye handelshuset på Økern vil omfatte handel, bevertning, kulturarenaer og kontorer. Det bilfrie torget vil bli et naturlig møtested for folk som bor i nærområdet. All den tid det er mange buss- og t-banelinjer som møtes her, vil også de som reiser med kollektivtransport kunne legge handleturene og kafebesøket hit.

Les mer om de nye leilighetene på Lørenporten her

Rammetillatelsen som er gitt for byggetrinn 1, er på ca. 90.000 kvadratmeter nærings- og handelsareal. Hele 15.000 kvadratmeter er avsatt til serveringssteder og kultur.

Illustrasjon av Økern sentrum

Vi tar en prat med prosjektdirektør for Økern Sentrum i Steen og Strøm, Thomas Holth.

Hvilken betydning mener du det nye Økernsenteret vil ha for Lørenfolket?

Det vil være av stor betydning! Folk som bor på Løren vil få et mangfold av butikker, men kanskje det aller viktigste: Lørenbeboerne vil få en attraktiv møteplass i umiddelbar nærhet. Jeg tror spesielt badeanlegget og kulturtilbud som bibliotek og kino vil bli omfavnet med stor begeistring.

Det nye planlagte folkebadet på Økern har riktig nok vært gjenstand for diskusjon. Tøyenbadet, som ligger bare ca. 16-1700 meter i luftlinje fra Økern, skal nemlig også få et milliardløft. Prosjektdirektør Holth kan fortelle at de ikke har søkt om dispensasjon fra de såkalte rekkefølgekravene i rammetillatelsen, men de har stilt noen spørsmål til kommunen. Rammetillatelsen krever nemlig at badeanlegget er påbegynt før Økern Sentrum tillates tatt i bruk.

- Vi ønsker bare å påse at alt blir lovmessig korrekt. Oppgraderingen av Tøyenbadet vil være positivt for alle i nærområdet.

I rammetillatelsen er det stilt såkalte rekkefølgekrav med hensyn til broforbindelsen mellom Økern og Løren. Hva betyr det i praksis?

 - Det betyr ganske enkelt at det er avgjørende for byggeprosessen at vi samarbeider tett med Oslo kommune om å finne den beste broløsningen over Ringveien. Vi håper å få til en saksebro med flere «armer». Det vil gi fotgjengeren større handlingsrom og valgmuligheter. Når det gjelder infrastrukturbiten for øvrig, er situasjonen per januar 2019 fortsatt krevende. Mange krav skal oppfylles i reguleringsplanen, men vi er kontinuerlig i forhandlinger med Oslo kommune for å få landet dette så raskt som mulig.

Vil Økern Sentrum stå ferdig som planlagt – i 2022?

- I løpet av 2. kvartal i år legger vi ut totalentreprise på anbud, og sånn sett er vi i rute med tidslinjen.

Holth understreker at det nye Økern Sentrum skal tilrettelegges for folk som bor i nærmiljøet. Han er heller ikke i tvil om at det om få år vil bli et pulserende byliv med høy aktivitet i denne delen av hovedstaden - både på dag- og kveldstid, og ikke minst i helgene.

Med bortimot 155 butikker, et 20-talls serveringssteder, badeland, bibliotek, kino og hotell, er det mye som tyder på at Holth kan få ha sine ord i behold. Om drøye fire år kan lørenbeboerne boltre seg i kulturopplevelser, og velge på øverste hylle når det kommer til restauranter og serveringssteder - i tillegg til alle tilbud vi allerede har i vårt nærområde. Og det med bare fem minutters gange fra hjemmet!

Hva kommer så der hvor den mørklagte høyblokka ligger i dag? Jo, den blir erstattet av en ny, større og moderne høyblokk - i all hovedsak bestående av kontorer. Den skal gi deg følelsen av et urbant bysentrum, og vil være omringet av handelsgater som vil knytte det hele sammen.

Illustrasjon av Økern sentrum

Illustrasjoner fra Benoy (interiør) og HMNT (eksteriør).

Tilbake