Nye Økern Sentrum ved Nybyen Økern

Nye Økern Sentrum ved Nybyen Økern

Illustrasjon av Økern Sentrum

Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves. Nå har Oslo kommune godkjent søknaden om rammetillatelse for det nye Økernsenteret. Bygget vil sannsynligvis stå ferdig i 2022, og vil ligge i kort gangavstand fra våre nye boliger på Nybyen Økern.

Ja, det har tatt sin tid - og mange av hovedstadens borgere som på en eller annen måte er tilknyttet områdene rundt omkring Økern, har undret seg over hvor lenge den forlatte, mørklagte og nesten spøkelsesaktige høyblokka på Økern skal bli stående.

Men nå er det altså endelig bevegelse i planleggingen av det nye, og ganske så unike handelshuset, som med et bilfritt torg vil bli det sentrale knutepunktet på Økern.

Den etter hvert så triste høyblokka - som i dag på ingen måte har noen funksjon - skal jevnes med jorden i løpet av 2018. En milepæl i seg selv. Den grå kolossen har tross alt ruvet i bybildet i nærmere 50 år. Helt nøyaktig – i 48 år.

Illustrasjon av Økern sentrum

Det nye handelshuset på Økern vil omfatte handel, bevertning, kulturarenaer og kontorer. Det bilfrie torget vil bli et naturlig møtested for folk som bor i nærområdet. All den tid det er mange buss- og t-banelinjer som møtes her, vil også de som reiser med kollektivtransport kunne legge handleturene og kafebesøket hit.

Selvaag Bolig bygger nye boliger på Økern.

Rammetillatelsen som nå er gitt for byggetrinn 1, er på ca. 90.000 kvadratmeter nærings- og handelsareal. Hele 15.000 kvadratmeter er avsatt til serveringssteder og kultur.

Illustrasjon av Økern sentrum

Vi tar en prat med prosjektdirektør for Økern Sentrum i Steen og Strøm, Thomas Holth.

Hvilken betydning mener du det nye Økernsenteret vil ha for nærområdet?

Det vil være av stor betydning! Folk som bor i området vil få et mangfold av butikker, men kanskje det aller viktigste: beboerne vil få en attraktiv møteplass i umiddelbar nærhet. Jeg tror spesielt badeanlegget og kulturtilbud som bibliotek og kino vil bli omfavnet med stor begeistring.

I rammetillatelsen er det stilt såkalte rekkefølgekrav med hensyn til broforbindelsen mellom Økern og Løren. Hva betyr det i praksis?

 - Det betyr ganske enkelt at det er avgjørende for byggeprosessen at vi samarbeider tett med Oslo kommune om å finne den beste broløsningen over Ringveien. Vi håper å få til en saksebro med flere «armer». Det vil gi fotgjengeren større handlingsrom og valgmuligheter.

Holth understreker at det nye Økern Sentrum skal tilrettelegges for folk som bor i nærmiljøet. Han er heller ikke i tvil om at det om få år vil bli et pulserende byliv med høy aktivitet i denne delen av hovedstaden. Både på dag- og kveldstid, og ikke minst i helgene.

Med bortimot 155 butikker, et 20-talls serveringssteder, badeland, bibliotek, kino og hotell, er det mye som tyder på at Holth kan få ha sine ord i behold. Om drøye fire år kan lokabefolkningen boltre seg i kulturopplevelser, og velge på øverste hylle når det kommer til restauranter og serveringssteder - i tillegg til alle tilbud vi allerede har i vårt nærområde. Og det med bare fem minutters gange fra hjemmet!

Hva kommer så der hvor den mørklagte høyblokka ligger i dag? Jo, den blir erstattet av en ny, større og moderne høyblokk. I all hovedsak bestående av kontorer – og den vil være omringet av handelsgater som vil knytte det hele sammen, og gi deg følelsen av et urbant bysentrum.

Illustrasjon av Økern sentrum

Illustrasjoner fra Benoy (interiør) og HMNT (eksteriør).

Tilbake