Prosjektsjef

Prosjektsjef

Til vår avdeling i Stavanger søker vi prosjektsjef. Vi søker etter en aktiv og kommersielt orientert person som kan bidra til realisering av våre prosjekter fra utviklingsfase til overlevering av ferdige boliger. Prosjektsjefene ved regionskontoret til Selvaag Bolig i Stavanger har ansvaret for prosjekter med en omsetning fra noen hundre millioner til et par milliarder. Det stilles høye krav til å kunne kommunisere med og koordinere interne ressurser, rådgivere, entreprenører og offentlige myndigheter. Prosjektsjef rapporterer til Regionssjef i Selvaag Bolig Rogaland AS.

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som ivaretar hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor ligger i Silurveien i Oslo. 

 Oppgaver og ansvar:

 • Etablere prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser.
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører.
 • Utvikling av boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling.
 • Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter.
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser.
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller ingeniør, gjerne med tilleggsutdannelse som økonom.
 • Det er ønskelig med Minimum 5-10 års relevant erfaring fra større prosjekter som prosjektleder og ansvarlig for totaløkonomi og planprosesser, hos entreprenør og/eller eiendomsutvikler.
 • Nyutdannede med noe erfaring vil også kunne komme i betraktning, men da i stilling som prosjektleder.

Personlige egenskaper

 • Ønske og vilje til å fokusere på kvalitet og SHA.
 • «Kremmerånd» og god markedsforståelse.
 • Erfaring fra og evne til å ta gode strategiske valg i prosjektets ulike faser.
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder.
 • Evne til å imøtekomme tidsfrister og ta gode beslutninger under press.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • God lagspiller.

 Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser med god bonusordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av fagområder.
 • Korte og effektive beslutningsveier.

 

For mer informasjon om stilingen ta kontakt med Regionsjef Arnvid Nordstrand, mob. 926 15 673, mail: ano@selvaagbolig.no  og Konserndirektør Region Halvard Kverne, mob. 90 87 14 13,
mail: hk@selvaagbolig.no

Søknad med CV og vitnemål sendes til HR-leder Monica Wolstad Eriksson, mob. 476 53 978, mail mwe@selvaagbolig.no.

Arbeidssted: Stavanger
Besøksadresse: Auglendsmyrå 8

Søknadsfrist: snarest

Tilbake