Unike boforhold tilpasset det omkringliggende terrenget

  • Lørenskog

På en veldig karakteristisk tomt, i et terreng som skråner ned mot Lørenskog stasjon, bygges Snølia – et nytt nabolag i Lørenskog Stasjonsby. Byggets utforming vil stå i kontrast til SNØ – skihallen som blir Snølias nærmeste nabo.

– Det har vært viktig for oss å tilpasse oss stedet og de utfordringene og mulighetene som ligger i naturen her.  Det er klart at folk er forskjellige, og menneskene som skal flytte inn her har ulike behov og ønsker. Derfor etterstreber vi alltid å legge til rette for gode boliger som skal passe de fleste, forteller Hanne Kristiansen, arkitekten i BetonmastHæhre Boligbygg som har ansvaret for utformingen av prosjektet.

– Når jeg sitter og tegner løsninger for Snølia, tenker jeg mye på at dette faktisk skal bli hjemmene til noen. Er det en løsning vi ikke er helt fornøyde med, må jeg finne en ny måte å løse det på for at det skal bli et godt og effektivt hjem, og for at folk skal trives her, fortsetter den unge arkitekten.

For at Snølia skal ligge fint i takt med terrenget, strekker bygningsmassen seg oppover åssiden, og trappes ned mot småhusbebyggelsen i Skårerødegården. Det bruker arkitektene til sin fordel, for å skape dynamikk og forskjellige oppholdssoner i og rundt bygget.

– Det er alltid utfordrende med slike skrånende tomter. Vi må tenke på hvor vi skal legge oppholdssonene, hvor stier og gangveier skal gå – ja, hvordan hele bygget skal følge tomtens naturlige fall, sier Svein Tollersrud, også han fra BetonmastHæhre Boligbygg.

Tollersrud er landskapsarkitekt med 18 års fartstid i BetonmastHæhre Boligbygg, og ansvarlig for utformingen av uteområdene som omkranser bygningsmassen.

– Det kommer forskjellige typer lekeplasser og benker på bakkeplan – omkranset av trær og busker. Som en spesiell tilpasning til tomtens karakteristikk, vil Snølia også preges av at store deler av taket blir utformet til felles takterrasser tilgjengelig for alle beboerne. Vi ønsker å gjøre nabolaget frodig ved å etablere parkanlegg og gresskledde skråninger rundt bebyggelsen, forteller landskapsarkitekten engasjert videre.

Visuelt samspill med SNØ

Det visuelle konseptet til Snølia henger sammen med det overordnede konseptet for Vinterparken og SNØ, som blir nærmeste nabo mot nordvest. Tanken er en illusjon om et norsk snø- og isdekt landskap hvor skihallen SNØ er en isbre som kalver til mindre og flere bygninger – som tilsammen utgjør Vinterparken.

– Snølia skal stå i kontrast til SNØs lyse og blanke overflate – og fungere som en beskyttende vegg mot isbreen. Det er vært viktig for oss at materialet skal være med på å gi fasaden liv, og at vi skaper en variasjon langs bygget. Balkongenes utforming skal minne om isflak som varierer i geometrisk form, noe som skaper bevegelse langs fasaden. Det danner et spennende uttrykk på bygningsmassen, kan arkitekten fortelle, før hun avslutter:

– Fasaden vil være i en blanding av mørk og lys tegl, med innslag av treverk. I tillegg vil fasaden på bygget gis et pusterom i form av en stor og luftig portal, som skal knytte vestsiden og østsiden av bygget sammen.

Tilbake

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Snølia