Salgsstart Hus D

Salgsstart Hus D

Scroll for å lese mer

Her finner du detaljer for hvordan vi gjennomfører salgsstart for Tiedemannsparken Hus D.

Kjøpetilbud kan sendes inn digitalt via boligvelger på nettsiden. Det gjøres ved at du klikker på kjøp-knappen som du finner ved hver leilighet i prislisten.
Alternativt kan du sende kjøpetilbudskjema via e-post eller MMS (bilde av skjema på mobilen). Skjema kan også leveres til en av selgerne. 

Frist for å kjøpe på salgsstart er torsdag 28. januar kl. 9.00.
Velger du å benytte kjøpsknappen i prislisten, må akseptfrist settes til 29. januar kl. 16.00.

Dersom flere ønsker å kjøpe samme leilighet vil kjøper bli avgjort ved loddtrekning. Alle som har levert inn kjøpetilbud vil kontaktes senest i løpet av fredag 29. januar.

Dersom du bruker kjøpsknappen i prislisten kan du oppgi alternative leiligheter i feltet Forbehold. I kjøpetilbudsskjema kan du også sette opp alternative leiligheter i prioritert rekkefølge.

Dersom du velger å gjøre dette og førstevalget går til en annen, har du dermed sendt inn et forpliktende kjøpetilbud på neste leilighet på din liste.

Kjøpetilbud med avklart finansiering vil bli prioritert. Det er ikke mulig å reservere leiligheter i salgsstartsperioden (frem til 29. januar).

Du finner all informasjon om Hus D på selvaagbolig.no/tiedemannsparken.

Du kan kontakte oss for spørsmål av alle slag! Om ønskelig avtaler vi et møte 1:1, enten i visningssenteret eller over en videosamtale.

Tilbake