Ønsker du å jobbe hos en av landets ledende boligutviklere?

Ønsker du å jobbe hos en av landets ledende boligutviklere?

Akkvisisjonsavdelingen har ansvaret for tomteinvesteringer i tråd med selskapets investeringsstrategi. Vi ønsker å styrke akkvisisjonsteamet ytterligere og ser etter en:

Investeringssjef


Stillingen rapporterer til konserndirektør for eiendomsinvesteringer og inngår i akkvisisjonsteamet med et særskilt ansvar for aktivt søk etter tomter og eiendommer i Stor-Oslo for boligbygging. Sentrale oppgaver vil være:

  • Aktivt søk etter aktuelle tomter og eiendommer i Stor-Oslo
  • Relasjonsbygging ovenfor eiendomsbesittere og meglere
  • Analysere og følge opp innkommende investeringshenvendelser – både i Stor-Oslo og øvrige geografiske fokusområder
  • Gjennomføre investeringsanalyser og sammen med prosjektavdelingen prioritere kjøpsmuligheter
  • Etablere og lede transaksjonsteam frem til endelig kjøp
  • Være oppdatert på overordnede offentlige planer som har betydning for forretningsvirksomheten
  • Delta i første del av tidligfaseprosjekter og sørge for at nye tomter blir overlevert prosjektavdelingen

Vi søker deg som har erfaring med å etablere kontakt og gjennomføre transaksjoner med grunn-/eiendomsbesittere – enten fra investerings- eller meglersiden. Du har god kompetanse på eiendomstransaksjoner inklusive avtaler, prosjektkalkulering, forhandlinger og Due Diligence, og et solid nettverk i eiendomsbransjen. Videre må du ha god forståelse for plan- og reguleringsprosesser så vel som kommune- og reguleringsplaner.

Som person er du være utadrettet og initiativrik, tillitsvekkende, resultatorientert og trives med å samarbeide med andre. Du har teknisk, økonomisk eller juridisk utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå.

Vi kan tilby deg en selvstendig rolle med ansvar for store eiendomsinvesteringer hos en av Norges største og mest innovative boligutviklere. Selvaag Bolig har et ambisiøst team med mange dyktige medarbeidere, korte beslutningsveier og et meget godt arbeidsmiljø med velfungerende samarbeid på tvers av fagmiljøer.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgivere Are K. Skeie (tel 950 66183) eller Håkon Dalland (tel: 974 28 747) i BackerSkeie AS. Søknad sendes via www.backerskeie.no så raskt som mulig.

Selvaag Bolig ASA (www.selvaagbolig.no) er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på store utviklingsprosjekter i vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapet har 100 ansatte og hovedkontor på Ullern i Oslo.