Har du lyst til å jobbe hos en av Norges ledende boligutviklere?

Har du lyst til å jobbe hos en av Norges ledende boligutviklere?

Til vår avdeling i Bergen søker vi prosjektsjef. Vi søker etter en aktiv og kommersielt orientert person som kan bidra til realisering av våre prosjekter fra utviklingsfase til overlevering av ferdige boliger.

Prosjektsjefene i Selvaag Bolig har ansvaret for tildelte prosjekter med en omsetning fra noen hundre millioner til noen milliarder. Det stilles høye krav til å kunne kommunisere med og koordinere interne og eksterne ressurser, rådgivere, entreprenører og offentlige myndigheter. Prosjektsjef rapporterer til regionssjef i Bergen.

Oppgaver og ansvar:

• Etablere prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser.
• Kontrahering av rådgivere og entreprenører.
• Utvikling av større boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling.
• Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter.
• Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser.
• Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter.

Vi søker deg som har erfaring som prosjektleder/-sjef for utvikling eller bygging av større eiendomsprosjekter hos en anerkjent byggherre eller entreprenør, og som er vant til å ha økonomiansvar for store prosjekter.

Som person er du kommersielt orientert, strukturert og analytisk, samarbeidsorientert og har gode gjennomføringsevner. Du har fortrinnsvis byggeteknisk utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, men relevant erfaring kan kompensere for noe manglende utdannelse.

Selvaag Bolig har et ambisiøst team med mange dyktige medarbeidere, korte beslutningsveier og et meget godt arbeidsmiljø med velfungerende samarbeid på tvers av fagmiljøer.

For mer informasjon om stilingen ta kontakt med:

Regionsjef Christian Flølo Geithus, mob. 95 13 92 68, mail: cfg@selvaagbolig.no
HR-leder Monica Wolstad Eriksson, mob. 47 65 39 78, mail: mwe@selvaagbolig.no

Søknad med CV og vitnemål sendes til HR-leder Monica Wolstad Eriksson, mob. 47 65 39 78, mail: mwe@selvaagbolig.no. Søknadsfrist 13.12.2019.

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligprosjekter. Selskapet har hovedkontor på Ullern i Oslo, og regionskontorer i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Stavanger og Stockholm.

Arbeidssted: Bergen