Kjelsåsveien 161

Kjelsåsveien 161

Scroll for å lese mer

Forbehold om 3D illustrasjoner - Les mer

Alle illustrasjoner viser bygg som ikke er ferdig bygget. Elementer og materialer kan derfor avvike fra standardleveranse.

Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdig bygg. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene er ikke en del av standardleveransen.

Selvaag Bolig er sammen med Kristin Jarmund Arkitekter i gang med å planlegge fremtidens bruk av Radiotomten i Kjelsåsveien 161.

Navnet Radiotomten kommer av at den kjente Tandbergs Radiofabrikk hadde både sin fabrikk, laboratorium og forskningsanlegg her.

Det planlegges nå oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Kjelsåsveien 161 på Brekke.

Selvaag Bolig ønsker å omregulere tomten fra Byggeområde for industri og kontor og Parkbelte i industriområde til Bolig.

Hensikten med planen er å transformere eiendommen til et helhetlig nytt boliganlegg med ca 300 nye leiligheter. Mulighet for bevaring av eksisterende musikkpaviljong på hjørnet Brekkeveien/Radioveien og/eller hele eller deler av monteringshallen vil bli vurdert i planarbeidet.

Forslaget er i tråd med kommuneplanen, som avsetter eiendommen til «Utviklingsområde i ytre by» med hensynssone «Krav om felles planlegging». En mindre del av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltgrense for Maridalsvannet drikkevannskilde. Oslo Kommune har derfor besluttet at forslaget skal konsekvensutredes. 

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til: firmapost@kj-a.no
eller per post til: Kristin Jarmund Arkitekter, Pb. 1693 Vika, 0120 Oslo

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kristin Jarmund Arkitekter, v/Simon Løvdal, tlf. 22926079, e-post: sl@kj-a.no

Innspill eller merknader må sendes innen 04.03.2020.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Kjelsåsveien 161