Sjekkliste for visning

Denne sjekklisten anbefaler vi at du skriver ut og tar med deg på visning!

Bad

 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Renner vannet til sluket i dusjen? (bør testes)
 • Er det tegn til synlig membran i sluk?
 • Er det klemring til sluket?
 • Gammelt støpejernssluk og nytt bad = dårlig løsning som vil gi skade før eller senere.
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er det/har det vært lekkasje til/fra naboene?
 • Er ventilasjonen bra nok? Innestengt luft tyder på det motsatte.
 • Hva må gjøres med badet for å oppnå ønsket standard?
 • Holder det med å sette inn dusjkabinett og male?
 • Eller må man anta at hele badet må fornyes?
 • Et splitter nytt bad kan fort koste 150-200.000 kroner.

Kjøkken

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken (bunn) og på gulvet foran kjøkkenbenken.
 • Alder og slitasje på innredningen
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket.
 • Dårlig trykk kan tyde på fortettede rør i gamle hus.
 • Splitter nytt kjøkken koster fort fra 50 000 kroner.

Elektrisitet

 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner siden 1999?
 • Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig "løse" ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 • Når var siste kontroll? Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte?
 • Varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer.
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?
 • Nytt anlegg koster fra 50.000 og oppover, avhengig av alder, tilstand og omfang.

Vinduer/dører

 • Sjekk for fuktskader og trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer.
 • Er vinduene punkterte (luft mellom isolérlagene)?
 • Alder på vinduene (stemplet i karmen mellom glassflatene)
 • Nye vinduer kan koste 5 000 kroner pr stk.

Kjeller

 • Er det noen typisk "kjellerlukt"?
 • Er det lufteventiler? Gamle hus har sjelden lufteventiler.
 • Manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg.
 • Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer.
 • Er ventileringen god nok?
 • Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer
 • i kjelleren, og om han vet hva det skyldes.
 • Har det vært problemer med sopp eller skadedyr?
 • Er veggene kledd? Dvs. er det panel eller plater (spon, gips el) på vegger?
 • Er veggene i så fall isolert?
 • Når er disse arbeidene utført og av hvem?
 • Er det tregulv? Dvs. er gulvene oppforet ?
 • Når er disse arbeidene utført og av hvem?

Loft

 • Ikke glem loftet! Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak, og sjekk pipeløpet for fuktutslag samt feieluke. Er loftet isolert?

Vann/avløpsledning

 • Spør alltid om eldre septiktanker er utkoblet, og be om
 • informasjon om hvordan dette ble gjort. Ble avløpsledningene skiftet? Ble det trukket plastrør i eksisterende betongrør?

Vegger utvendig

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene. Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20 000 kWh i året.
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Tak/takrenner

 • Hvor gammelt er taket?
 • Sjekk taket for ødelagte taksten.
 • Alle områder der takflatene perforeres bør kontrolleres
 • spesielt (piper, luftekanaler).
 • Er det lekkasjer?
 • Har det vært lekkasjer?
 • Missfarging i treverk, plater etc på loftet.
 • Se om takrennen er hel og pen, og om nedløpsvannet ledes bort fra huset.
 • Om vinteren; Er det istapper ved takrenne / gesims/ raft?
 • Bulkete takrenne eller istapper fra takrennen indikerer fuktproblemer på loft.

Pipe

 • Kontroller om den ser hel og pen ut
 • (sprekker, frostsprengning).
 • Er pipen kontrollert av feier- / brannvesen ?
 • Foreligger rapport?

Grunnmur

 • Se etter setningsskader og sprekker i muren.
 • Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne.
 • Heller terrenget mot huset? Fungerer dreneringen tilfredsstillende? Ny drenering kan koste ca 3 000 pr løpemeter.

Nedgravde oljetanker

 • Spør eieren om hvor gammel tanken er, og be om dokumentasjon på at den er tilstandskontrollert iht forskriftene.
 • Er tanken over 20 år og ikke kontrollert, bør du være på vakt. Tanken ruster over tid, og lekkasjer kan oppstå.
 • Tilstandskontroll kan koste 5 000–10 000 kroner.
 • Oljelekkasjer kan bli svært kostbart.

Området

 • Støy/luktplager, sol/skygge
 • Finnes det nye reguleringsplaner?
 • Er det bråk fra naboene?
 • Hvis ikke selgeren kan svare på spørsmålene dine, snakk med takstmannen. Telefonnummeret til takstmannen står i takstdokumentet.

Juridisk

 • Er byggetillatelser fulgt? Følger alle boarealer forskriftene?
 • Er ombygninger gjort av godkjente fagfolk?
 • Er arbeidene dokumentert?
 • Følger det med noen rettigheter eller plikter
 • (vei, brygge, strand el).
 • Er de tinglyst og dokumentert?
 • Hvis utleieleilighet: Er den godkjent for beboelse?
;