Nye Migosenteret

Nye Migosenteret

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

i Migosenteret i Selsbakkvegen 37 planlegges det for alternativ bruk i fremtiden.

I dag består tomta av et eldre kjøpesenter og en stor parkeringsplass. Området kan utvikles til et attraktivt handelsareal med nye boliger og et tilhørende torg. I utviklingen av planforslaget har man lagt vekt på å skape et levende lokalsenter. Med Metrobussen som nærmeste nabo, kan dette bli et boligområde som gjør livet enklere og mer komfortabelt.

 

 

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Nye Migosenteret