Fremtidens Fornebu Sør

Fremtidens Fornebu Sør

Scroll for å lese mer

Forbehold om 3D illustrasjoner - Les mer

Alle illustrasjoner viser bygg som ikke er ferdig bygget. Elementer og materialer kan derfor avvike fra standardleveranse.

Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdig bygg. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene er ikke en del av standardleveransen.

Fornebu Sør blir det urbane samlingspunktet på Fornebu: midt mellom Fornebu S og akvariet, og med t-banen i midten.

Nærhetsbyen på Fornebu skal utvikles til et levende og attraktivt byområde med et mangfold av boliger og tjenester. Fornebu Sør er i tillegg et trafikalt knutepunkt der endestasjonen for Fornebubanen og videre bussforbindelser skal forenes med et bilfritt og trygt nabolag.

Fornebu som destinasjon: her blir det boliger, arbeidsplasser, cafeer og butikker og ikke minst det stedet der Fornebubyen møter fjorden - Fornebu Brygge.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Fornebu Sør

Aktuelt