Fremtidens bysentrum på Fornebu

Fremtidens bysentrum på Fornebu

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Fornebu Sør blir det fremtidige bysentrum på Fornebu: midt mellom Fornebu S og Fornebu Brygge, og med T-banens endestopp i midten

Den nye byen får et avgrenset sentrum, med klassiske bykvaliteter som torg, plasser, gater og gårdsrom. Kombinasjonen av handel, skoler, kafeer, restauranter, rekreasjonsområder og sjøliv gjør dette til et attraktivt område å bo. I Fornebulandet rundt finner man store grønne rom og parker. 

 

 

Planlegging av byen preges av at det vil bli et bilfritt sentrum, som åpner for en alternativ bruk av gaterommet.


Bærum kommune og grunneierne Selvaag Bolig, OBOS og KLP jobber nå sammen med å planlegge «Fornebus Karl Johan», og har fått gode innspill til planen for den 500 meter lange, bilfrie allmenningen. Senere blir det anledning til å bidra i utformingen av resten av byen.

 

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Fornebu Sør

Aktuelt