En unik parkby

En unik parkby

Visninger

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Skårerbyen - et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Midt i det nye sentrum av Lørenskog ligger Skårerbyen: et nytt boligområde hvor fremtidens bobehov legger premissene for både arkitektur og funksjon. Visjonen er å skape et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Lørenskog har opplevd en rivende utvikling de senere årene, med en langsiktig plan om å bygge opp et nytt sentrum på Skårer. Midt i smørøyet ligger området hvor Selvaag Bolig skal skape en ny bydel, med opp mot 1100 hjem i direkte tilknytning til et stort nytt parkområde.

En av de helt spesielle kvalitetene i Skårerbyen er den store parken som bygges ut ved siden av boligene. Den vil utgjøre en vesentlig del av den grønne aksen som skal strekke seg langs Skårersletta helt fra Benterud i sør til Solheim i nord. I parken planlegges det blant annet fotballbane, volleyballbane og Tuftepark.

Les mer på forskning.no om sammenhengen mellom å bo nær park og helse.

Utbyggingen av både boligfeltet og parken vil skje etappevis, over flere år. 

Når området står ferdig utbygd vil hvert nabolag ha direkte forbindelse på tvers, fra sitt gårdsrom og ut i frie grøntområder. Tanken er å legge til rette for gode boforhold for de som skal skape seg et hjem, samtidig som hele området bidrar til at nærmiljøet får et løft. Derfor utrustes også nabolagene med ulike fasiliteter for aktivitet, blant annet bordtennisbord, klatrevegg og trampoline. Her vil det finnes aktiviteter for alle aldre. Første nabolag ut er Løkkatunet, hvor vi er godt i gang med bygging.

Veien Skårersletta skal bygges om, og vil få mindre trafikk og et nytt butikk- og serveringstilbud på gateplan. Når den står ferdig som miljøgate etableres også mange nye sykkel- og gangforbindelser. 

Selvaag Bolig skal bygge Skårerbyen der det idag er asfalt og gammel industri, og i fremtiden vil bli store grøntområder, bilfritt sentrumsmiljø og nye bolighus. 

 

Velkommen til visning!

I tillegg til fellesvisninger møter vi deg gjerne for privat visning. Bruk skjema for visningspåmelding, eller kontakt oss for avtale.

Vi har innredet visningsleilighet i Skårerbyen Pluss, du finner oss fra Rådmann Paulsens gate 42. Ta heisen til 4. etasje, gå til høyre og du finner leilighet 55 innerst i gangen.

Her er vi tilstede hver onsdag og søndag - samt etter avtale.

 

Visninger

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen

Boligprosjektene på Skårerbyen