Se vår visjon for Fornebu Sør

Se vår visjon for Fornebu Sør

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Fornebu Sør

Fornebu Sør er den største enkeltsatsningen for Selvaag Bolig i Osloregionen og utviklingen vil representere hvordan vi planlegger for framtidens bærekraftige bolig- og byutvikling.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Fornebu Sør