Fremtidens bysentrum på Fornebu

Fremtidens bysentrum på Fornebu

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Fornebu Sør blir det fremtidige bysentrum på Fornebu.

Det fremtidige bysentrum kommer mellom Fornebu S og Fornebu Brygge, med T-banens endestopp i midten.

Den nye byen får et avgrenset sentrum, med klassiske bykvaliteter som torg, plasser, gater og gårdsrom. Kombinasjonen av handel, skoler, kafeer, restauranter, rekreasjonsområder og sjøliv gjør dette til et attraktivt område å bo. I Fornebulandet rundt finner man store grønne rom og parker. 

Bysentrumet utvikles på fotgjengers premisser og blir derfor bilfritt. Det legges opp til omfattende og variert vegetasjon som vil gi området et grønt preg.

Politikerne i Bærum har nå stadfestet planforslaget for et nytt bysentrum på Fornebu Sør. Vi er dermed et skritt nærmere by på Fornebu.  

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Fornebu Sør

Aktuelt