Et skritt nærmere by på Fornebu

Et skritt nærmere by på Fornebu

Scroll for å lese mer

Politikerne i Bærum har nå behandlet planforslaget for et nytt bysentrum på Fornebu Sør, og lagt det ut på høring.

Planen for den nye byen, som ligger mellom Fornebu S, Rolfsbukta og Hundsund, viser en finmasket byromstruktur med 70 000 kvadratmeter park og torg samt plassering av mer enn 300 000 kvadratmeter bebyggelse.

Utviklingen av Fornebu Sør er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, Selvaag Bolig, OBOS og KLP, forteller prosjektdirektør Lars Lund Mathisen i Selvaag Bolig.
Vi skal bygge nye hjem, men også gater med restauranter og butikker. Fornebu får et innholdsrikt byrom som strekker seg fra kjøpesenteret Fornebu S og ned til fjorden.
– Vi er utbyggere med forskjellige preferanser, som kompletterer hverandre på en god måte. Det er viktig å finne det beste samspillet mellom arbeidsplasser, bygulv og bolig, sier Lund Mathisen.

De første boligene Selvaag Bolig planlegger på Fornebu sør kommer langs Rolfsbuktveien, og skal stå klare før 2028. Tanken er å bygge fra sørsiden og innover – for best å kunne skjerme de som allerede bor på Fornebu.

'Planprogram med byplangrep for Fornebu Sør' er en strategisk overordnet plan i samsvar med KDP3, en politisk vedtatt kommunedelplan som legger føringer for den framtidige utviklingen av Fornebu. Fra KDP3 finnes det allerede helt konkrete og tallfestede krav til utviklingen av boligfelt og områder, der gjennomsnittshøyden for bygg er syv etasjer. Som en del av planprogrammet er det utviklet en egen arkitekturveileder for området. Fornebu Sør skal være et kollektivknutepunkt med T-bane og buss, der fotgjengere og god tilgjengelighet til T-banen prioriteres. Hele området ligger innenfor fem minutters gange til og fra T-banestasjonen.

– Fornebu sør blir det mest urbane stedet med den tetteste bebyggelsen vi får på Fornebu. Det har også en unik beliggenhet, tett på byens kvaliteter og med tøffelavstand til sjø og park og strandområder. I tillegg bor du midt oppå T-banestasjonen, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune.

– Vårt mål er å skape gode nabolag med et urbant preg. Bysentrumet utvikles på fotgjengers premisser og blir derfor bilfritt. Det legges opp til omfattende og variert vegetasjon som vil gi området et grønt preg. Lund Mathisen understreker avslutningsvis at Selvaag Bolig vil bygge et variert boligtilbud.

Les mer om planprogrammet på dittfbu.no.

 

 

Tilbake