Mangfoldig og miljøvennlig

Mangfoldig og miljøvennlig

Scroll for å lese mer

Bærum kommunes hovedgrep for den videre utviklingen av Fornebu deler området i tre: Byen, Parken og Landet. Nye Fornebu vil ta vare på de grønne kvalitetene, ha variasjon og mangfold i bebyggelse, og ha gode og miljøvennlige korridorer for transport både innenfor og ut av Fornebu.

BYEN:

Fornebubanen binder byen sammen og vil bestå av tre lokale sentra rundt t-banestoppene Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. Områdene som ligger innenfor fem minutters gange fra en av de tre nye t-banestasjonene skal utformes som urbane byområder. Her skal tilbudet av handel, næring, kultur og aktiviteter være størst med gode offentlige byrom og attraktive gater. Det skal bygges i ulik form, høyde, farge og materialvalg for å sikre variasjon. De tre byområdene vil få hver sin identitet. Fornebuporten vil være preget av næringsvirksomhet,

Flytårnet skal bli en kulturell møteplass, og Fornebu vil bli et knutepunkt for beboerne og Fornebus attraksjoner.

PARKEN:

Nansenparken er Fornebus grønne hjerte og bebyggelsen rundt denne skal sikre en god overgang mellom Byen og Landet. Eksisterende parker og rekreasjonsområder skal bevares, og det skal gjennomføres tiltak som vil heve kvaliteten i slike grøntområder. Boligene i dette området skal være mindre bymessige. Bebyggelsen i dette området vil være en del av opplevelsen av Parken, og utbyggingsområdene i Parken vil grense til park på tre sider og gate på en side. 

LANDET:

De områdene som ligger lengst vekk fra t-banen skal ha den laveste fortettingen. Her skal det etableres rolige og landlige boligområder. Boligområdene vil ha grønne bokvaliteter, nærhet til naturområdene og en fantastisk beliggenhet mot natur og sjø. På Landet skal det bygges boliger for mennesker i forskjellige livsfaser og med ulike livsstiler. Boligene skal ha lavere bebyggelse og vil bestå av småhus, rekkehus og lavblokker på inntil fire etasjer.

 

Tilbake