Landskapsarkitektens tanker

Solbergskogen Pluss åpner for grønne møteplasser og å ta naturen inn i hjemmet.

Marius Skogvang er landskapsarkitekt hos Studio Oslo Landskapsarkitekter, og forteller at naturen er en del av det unike i Solbergskogen Pluss.

– Vi ser at det er en veldig fin kvalitet i skogskorridoren som strekker seg langs hele tomten. Man er nær marka, og dette er en kvalitet vi har ønsket å trekke inn i hele prosjektet.

Landskapsarkitektene ønsker å gi Solbergskogen Pluss en naturlig karakter, som drar veksel på skogsområdene. Materialvalgene er treverk, sand og grus, slik at det oppleves mykt. Samtidig er dette ispedd frodig vegetasjon, så man ikke kun har en gressplen foran boligen sin.

3308-01-SEL-e-04_husS1_corner_R04_web.jpg

Ulike karakterer i uteområdene

– Der Solbergskogen er nærmest skogen, får du skogskarakteren rett inn i stuen via de store vinduene. På den andre siden av boligområdet, har vi fokusert mer på overvann og det å få inn de økologiske kvalitetene tett på uteplasser.

Skogvang forteller at man har to «hovedakser» som strekker seg gjennom prosjektet; den ene er den sosiale aksen, og den andre er park-aksen. Dette er «gågater» med områder der man kan møtes på ulike måter.

– Vi har to ulike karakterer i uteområdene: I den sosiale aksen er det innganger, torg, møtesteder, bevegelse gjennom prosjektet, og alt møtes i en «hei-vei». I parkaksen er det lekeplasser, felleshager og en mer grønn karakter.

Med rom for opplevelser

Møteplassene og kvalitetene i uterommet er sentrert rundt serviceområdet i hus S6. Man kan for eksempel spille ballspill eller boccia på utearealet. Lekeplassen har et minifjell, med en tilknyttet hage. Der har Skogvang og hans team satt av plass til drivhus og dyrkingsarealer. De skal bli et levende midtpunkt i boligområdet – og er noe man kanskje ikke har i alle boligprosjekter.

3308-01-SEL-e-03_husS6_entrance_R03_web.jpg

– Uteplassene har en slags «rekkehuskvalitet», så vi har lagt til rette for litt større uteplasser, hager og at man kommer rett ut i naturen. Du får et unikt plante- og dyreliv rett inn på boligen, og det mener vi er en veldig fin kvalitet i dagliglivet.

Dette er opplevelser ikke bare de som bor i første etasje skal få glede av; også oppover i etasjene skal man kjenne på nærheten til naturen.

Vegetasjon og god avstand skjermer de ulike områdene, slik at man også har privatliv når man trenger det.

– Vi trekker trærne og plantene inn mellom byggene, og skaper en frodig karakter i fellesarealene. Det er frukttrær og fruktbusker rundt felleshagene, så man kan gå ut og plukke frukt, urter og bær man kan bruke til felles matlaging i serviceområdet, eller hjemme hos seg selv.

3308-01-SEL-e-02_husS6_birdview_R02_web.jpg

Tilbake