Arkitektens tanker

Om ganske få år skal det være et yrende liv på Solbergskogen, og mange skal finne et hjem der. Nettopp det å skape gode nabolag der folk ønsker å bo og å danne et fellesskap, er viktige momenter når et nytt boligprosjekt utvikles.

– Solbergskogen skal være et nabolag med et «sosialt» hjerte i form av et Pluss-bygg og et torg. Vi har vært opptatt av å tilpasse byggene til omkringliggende bebyggelse i skala, volumer og med tanke på det miljømessige fotavtrykket, forteller Zychlinski.

En ny historie for industriområdet

Å utvikle på Solbergskogen handler også om å bygge ny historie i et  lokalmiljø: Opprinnelig var Solbergskogen et industriområde omgitt av et etablert boligområde.

Solbergskogen er en grønn og sentrumsnær tomt. Det åpne arealet – torget og Plusslokalene – er en arena for det sosiale felleskap, når de som bor på Solbergskogen skal møtes.

– Det skal være en god balanse mellom det sosiale og private – altså de offentlige rommene og private hagene. Det er en god leilighetsmix, fra 2-roms til 4-roms og toppleiligheter med private takterrasser. Balkongene oppover i etasjene er private områder, og det er terrassene på bakkeplan også.

3308-01-SEL-e-03_husS6_entrance_R03_web.jpg

Slipper lyset inn gjennom store vinduer

Arkitekturen er elegant og tidløs; alt skal være i en menneskelig skala. Kvalitet og holdbarhet innen løsninger og materialer er viktig. Det er viktig at byggene føles nære og som en kjent del av lokalmiljøet, selv når de er nye.

– Det skal være god avstand mellom bebyggelsen, samt lange siktlinjer på langs og tvers. Dette mener vi vil bidra til å bringe naturen mer inn i prosjektet.

De åpne arealene i nabolaget gir mer lys; og nettopp lyset har vært viktig for Zychlinski i arbeidet. Byggene har store vinduer, skyvedør til terrasse, og mye plass for sollys på uteområdene.

– Arkitekturen skal være elegant og varig – med fokus på mennesker og bokvalitet. En stor andel av hjørneleilighetene har dessuten lys fra to sider og store vinduer, fra gulv til tak. Dette bidrar til utsyn og utsikt. Byggene har samtidig mye fasade – yttervegg – med store vinduer på alle de små
leilighetene. Et hyggelig og omsorgsfullt bomiljø!

3308-01-SEL-e-04_husS1_corner_R04_web.jpg

Tilbake