Landåstoppen

Landåstoppen

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Ny leiligheter på Landåsjordene, nær Asker sentrum - kommer snart for salg

Selvaag Bolig planlegger til sammen ca 600 nye leiligheter på Landåsjordene, en kort spasertur fra Asker sentrum. Boligutbyggingen kjennetegnes av gjennomtenkt arkitektur og bærekraftige løsninger.
 
Så langt har vi bygd 187 Plussboliger® samt et Plusshus som er tatt i bruk av de som har flyttet inn på Landås så langt. 

Vi forbereder salg av to nye hus, med til sammen 59 leiligheter. Salgsstart er planlagt våren 2024.

Her vil det være boliger som passer for de fleste, fra 2- til 4-roms leiligheter. Leilighetene får romslige private uteplasser, en-stavs eikeparkett, generøs takhøyde og store vindusflater.  

Med lansering av de nye husene åpner vi neste del av utviklingen på Landås, felt L4. L4 skal bygges øst for dagens bebyggelse og husene vil få gode sol- og utsiktsforhold. Boligene i dette byggetrinnet planlegges ikke solgt som Plussboliger.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Landåstoppen