Høytidelig åpning på Landås

Høytidelig åpning på Landås

Scroll for å lese mer

Denne uken kunne Askers ordfører Lene Conradi endelig klippe snoren på Landås. De første av de over 600 boligene Selvaag Bolig bygger er innflyttingsklare om få uker, og infrastrukturanlegget som skal betjene ca. 1 200 boliger, skole, barnehage og nærsentret står klart.

Dette er en milepæl for denne utbyggingen som er en av Selvaag Boligs viktigste. Området har vært under planlegging siden 2008 og vi startet salget av de første boligene her i 2019. Vi kan med trygghet si at Landås blir et fantastisk, og ikke minst bærekraftig sted å bo.

 • Vi bygger boliger med service og deling (Pluss).
 • Vi bygger Futurebuilt – klimanøytralt og med spesielt høy kvalitet.
 • Vi bygger et nytt et nærvarmesystem med innovativ bruk av grunnvann og utstrakt bruk av solceller til strømproduksjon. Boligblokkene vil oppfylle nær nullenerginivå.
 • Vi bygger det første avfallssuganlegget i Asker kommune. Terminal og røranlegg på 3 400 meter for avfallssug som skal betjene alle boligene. Det medfører at kjøringen med renovasjonsbiler inne i boområdet blir minimal.
 • Vi bygger 1 600 meter nye gang/sykkelveier og 2 000 meter vei med fortau
 • Vi utvider fortauet langs Hønsveien. Ca 800 meter. Det blir en tryggere vei for mye trafikanter.
 • Vi bygger støyskjerming langs E18
 • Vi bygger kulvert for kryssing av jernbanen.
 • Vi bygger nytt VA- og overvannsanlegg.
 • Vi har beholdt grønne felt med åkerholmer.
 • Alt tett på kollektivtransport og gangavstand til asker sentrum. 

Samlet bidrar dette til at både Selvaag Bolig og Asker kommune når sine bærekraftsmål.Tilbake