Miljøfokus og -sertifisering

Miljøfokus og -sertifisering

Scroll for å lese mer

På Lille Løren Park tar vi hensyn til miljøet og har derfor valgt BREEAM-NOR sertifisering av prosjektet. BREEAM-NOR er både en metode og et verktøy for bærekraftige byggeløsninger - fra idé til planlegging, og helt frem til ferdigstilling.

HVA BETYR BREEAM-NOR FOR DEG?

Boligene blir BREEAM-sertifisert. Det betyr at vi dokumenterer hvor grønt prosjektet blir og hvilke tiltak vi gjennomfører. Til glede for deg, og ved fremtidig salg av boligen. Andre fordeler av å bo i en BREEAM-NOR sertifisert bolig er både lavere energiforbruk og bedre innemiljø, samt gode lademuligheter for både el-bil og el-sykkel.

  • Forbud mot miljøgifter
  • Samfunnsansvarlig bygging med lovlig og bærekraftig avvirket tømmer
  • Tilrettelegging for klimavennlig transport som elbil, sykkel og kollektivtrafikk
  • Byggepraksis med høy ivaretakelse av ytre miljø, sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø
  • Separat energimåling av hver leilighet
  • Nøye planlagt miljø med planter og trær som beriker artsmangfoldet i området BREEAM-NOR

Grønn Byggalianse har gjennom BREEAM-NOR tilpasset det frivillige  miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM til norske forhold. Kriteriene for  BREEAM-NOR er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk, og representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Tilbake