Vestvendt og høyt på Løren

Vestvendt og høyt på Løren

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Nordr og Selvaag Bolig planlegger bygging av ca 350 boliger i Sinsenveien 45-49, inntil en ny bypark.

Boligene vil få gode solforhold og stille og tilbaketrukket beliggenhet. Sinsenveien 45-49 ligger høyt i terrenget: mange leiligheter vil få utsikt, og flere får egen vestvendt takterrasse. 

Som del av utbyggingen planlegges det barnehage og grønne, bilfrie fellesarealer. Nærmeste nabo blir Lille Løren Park, som skal bygges ut sammen med boligene.   

Løren er blitt en koselig småby midt i storbyen Oslo. Her har en ny og nøye planlagt bydel vokst frem, der det tidligere var industriområde og militærleir.

Vi planlegger salgsstart på de første boligene tidlig i februar 2022. Vi tegner nå ut de siste detaljene, og planlegger sende ut prospekt og prisliste om kort tid. Registrer gjerne din interesse, så sender vi mer informasjon så snart det er klart!

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Lille Løren Park