Vestvendt og høyt på Løren

Vestvendt og høyt på Løren

Visninger

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Velkommen til Lille Løren Park!

Nordr og Selvaag Bolig planlegger bygging av 348 boliger i Sinsenveien 45-49, inntil en ny bypark. Boligene vil få gode solforhold og stille og tilbaketrukket beliggenhet. Sinsenveien 45-49 ligger høyt i terrenget: mange leiligheter vil få utsikt, og flere får egen vestvendt takterrasse. 

Som del av utbyggingen planlegges det barnehage og grønne, bilfrie fellesarealer. Nærmeste nabo blir Lille Løren Park, som skal bygges ut sammen med boligene.   

Løren er blitt en koselig småby midt i storbyen Oslo. Her har en ny og nøye planlagt bydel vokst frem, der det tidligere var industriområde og militærleir.

På Lille Løren Park tar vi hensyn til miljøet og har derfor valgt BREEAM-NOR sertifisering av prosjektet. BREEAM er både en metode og et verktøy for bærekraftige byggeløsninger - fra idé til planlegging, og helt frem til ferdigstilling.

Vi er snart klare for salgsstart av hus A2. Registrer din e-post i skjema under, så sender vi prospekt og prisliste så snart det er klart!


Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Lille Løren Park

Aktuelt