Fremtidens Bjerke

Fremtidens Bjerke

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Bjerke er blant de største satsningene for Selvaag Bolig i Oslo-regionen. Utviklingen viser vei for hvordan vi planlegger framtidens bærekraftige by- og boligutvikling

Kompakt byutvikling er det bærende idealet for planleggingen av nye bolig- og byutviklingsområder. 

Området rundt Bjerke travbane består av flere ulike nabolag med sammensatt bebyggelsesmønster. Selvaag Bolig har som ambisjon å utvikle et hovedgrep som forsterker og skaper nye forbindelser i området. Utbyggingen skal samtidig støtte opp om noen av de karakteristiske områdekvalitetene og bidra til å forsterke Bjerkes identitet som boligområde.

Over tid vil området rundt travbanen utvikles til et levende og attraktivt nabolag med et mangfold av boliger og med innslag av service og handel. 

Planprogrammet er nå godkjent, les mer i lenken under.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Bjerke

Aktuelt