Fremtidens Bjerke

Fremtidens Bjerke

Scroll for å lese mer

Bjerke er blant de største satsningene for Selvaag Bolig i Osloregionen og utviklingen vil representere hvordan vi planlegger for framtidens bærekraftige boligutvikling.

Kompakt byutvikling er det bærende idealet for planleggingen av nye bolig- og byutviklingsområder. 

Området rundt Bjerke travbane består av flere ulike nabolag med sammensatt bebyggelsesmønster. Selvaag Bolig har som ambisjon å utvikle et hovedgrep som forsterker- og skaper nye forbindelser i området. Utbyggingen skal samtidig støtte opp om noen av de karakteristiske områdekvalitetene og bidra til å forsterke Bjerkes identitet som boligområde.

Over tid vil området rundt travbanen utvikles til et levende og attraktivt nabolag med et mangfold av boliger med innslag av service og handel. 

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Bjerke