Fremtidens Bjerke

Fremtidens Bjerke

Boliger: 1500 leiligheter
Salgsstart: Planlagt 2026

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Boliger: 1500 leiligheter
Salgsstart: Planlagt 2026

Et nabolag i endring

Om ti år vil Bjerke være et sted som framstår som total forandret. Der det var parkering vil det komme by, torg og møteplasser.

Store deler av områder rundt Bjerke Travbane skal transformeres til en ny torg- og parkby med ca 1500 nye boliger, sammen med handel, service og kulturtilbud. Over tid vil området rundt travbanen utvikles til et levende og attraktivt nabolag.

Travsporten skal videreføres, samtidig som travbanen moderniseres. Her kan det legges til rette både for travsport og andre store arrangementer.

Bjerke er blant de største satsningene for Selvaag Bolig i Oslo-regionen

Utviklingen viser vei for hvordan vi planlegger framtidens bærekraftige by- og boligutvikling. Kompakt byutvikling er det bærende idealet for planleggingen av nye bolig- og byutviklingsområder. 

Området rundt Bjerke travbane består av flere ulike nabolag med sammensatt bebyggelsesmønster. Selvaag Bolig har som ambisjon å utvikle et hovedgrep som forsterker og skaper nye forbindelser i området. Utbyggingen skal samtidig støtte opp om noen av de karakteristiske områdekvalitetene og bidra til å forsterke Bjerkes identitet som boligområde.

Området skal over tid transformeres fra å være et parkerings- og rent travsportsområde til et sammensatt boligområde med møteplasser og aktivitetsarenaer.

Spørsmål og svar

Når er salgssstart? +
Vi planlegger å starte salget av de første boligene i Torgbyen i 2026.
Hvor mange boliger er planlagt? +
Det er planlagt totalt ca 1500 boliger.
Hva slags boliger kommer på Bjerke? +
Det vil bli en god miks av ulike boliger som leiligheter, town-house og rekkehus.

Bjerke tidslinje

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Bjerke