Torgbyen

Torgbyen

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Torgbyen er planlagt med en offentlig og urban karakter. Dette vil bli stedet man møtes, handler, tar en kaffe og setter seg ned på en benk på torget.

Torgbyen er planlagt med en arkitektur som tar hensyn til stedets kvaliteter i dag. Boligbebyggelsen får en tett og lav bebyggelse som kan beskrives som rolig, vakker og varig. Den skal sikre gode lys- og solforhold og unngå vindtunneler i Torgbyen. To høyere punkthus med sentral beliggenhet viderfører typografien fra de gule punktblokkene fra 1950-tallet, og vil bidra til at Bjerke oppleves som et sted med variasjon i arkitektoniske kvaliteter og boformer.