Nye sentrumsnære boliger i Fredrikstad

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Selvaag Bolig og Jotne Eiendom skal over tid bygge ut FMV Vest med ca 2000 attraktive boliger i et bilfritt, trygt og nyskapende område.

Utbyggingen har fått sitt navn etter det historiske Fredrikstad Mekaniske Verksted, og vil skje der den gamle dokka, beddingen og verkstedhallene ligger idag. 

FMV Vest skal bli en ny levende bydel og Fredrikstads mest attraktive møteplass. Her kommer et mangfold av tilbud knyttet til bolig, næring, opplevelse og fritid.

Fra balkongen kan du høre lyden av bølgeskvulp - men også latter fra glade mennesker i parken, ved vannet eller ved et bord på en av nærområdets utecafèer.  

Første fase, i området rundt de store verkstedkranene, vil i hovedsak inneholde fire leilighetsbygg samt butikker, kaféer og annen næringsvirksomhet på gateplan. Den velkjente, gule verkstedhallen skal i sin helhet bevares i og bygges om til et senter for kultur og opplevelse på FMV Vest.

Boligene, husene og miljøet rundt dem tar i disse dager form på papiret! Vi jobber mot disse milepælene: Salgsstart for de første boligene er planlagt første halvår 2025, med påfølgende byggestart årskifte 25/26. Vi vil da kunne ønske de første boligeierne hjem til FMV Vest sommeren 2027.


Det vil bli et stort spenn i boligstørrelser, fra 2-roms til store 4-roms.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om FMV Vest