Elveparken – ny sentrumsbydel i Sandnes

Elveparken – ny sentrumsbydel i Sandnes

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Nå får Sandnes en ny bydel i sentrum!

Få, om noen, norske byer har så stort utviklingspotensial i sentrum som Sandnes. Når Selvaag Bolig og AVA Eiendom skal utvikle et område som blant annet var tilholdssted for Øglænds tradisjonsrike tekstilfabrikk, blir det i form av elvepark, boliger, butikker, arbeidsplasser, servering og attraksjoner.

Til glede for hele byen

Hele 72 mål med sentrumsareal redesignes nå mellom fjorden og Sandvedparken, Vågen videregående skole og Maxi kjøpesenter. Kornsiloene i Havnegata, som Jonas Øglænd fikk bygget i 1977, har stått tomme i årevis og skal fjernes for å gi gode siktlinjer mot Gandsfjorden. Dermed kan vi også anlegge en åpen blå og grønn park langs kanalen ned mot bryggen, promenaden og Havneparken – til glede for hele byen.

En egen bussvei skal gå gjennom Elveparken for å knytte sammen øst og vest. Slik kan kommende beboere, arbeidstakere og besøkende reise både grønt og effektivt.

Bærekraftig, mangfoldig og smart

Elveparken har enorme muligheter til å bli et attraktivt bolig- og næringsområde. Planen åpner for opp mot 650 boliger og et næringsareal på cirka 60 000 kvadratmeter. Her skal det bygges bærekraftig, mangfoldig og smart, i tråd med vår visjon om å gjøre fremtidens Sandnes bedre.

Utvikles gjennom samspill

Selvaag Bolig og AVA Eiendom har bygget nye byområder ved fjorden tidligere – med suksess. Selvaag har blant annet vunnet den prestisjetunge Cityprisen for god byutvikling både for Tjuvholmen i Oslo og Union Brygge i Drammen. Vi har også skapt en ny bydel på Lervig Brygge i Stavanger Øst. Nå er det Sandnes som skal få nyte godt av erfaringene vi har gjort oss.

Vi har laget flere illustrasjoner av utbyggingen, slik at du kan få en idé om hvordan det kan bli i Elveparken. Den endelig utformingen vil skje i tett dialog med kommunen og andre parter. Jo flere engasjerte innspill vi får, desto bedre blir resultatet!

Prosjektets fremdrift

Den foreløpige planen er å starte med å fjerne den eksisterende bygningsmassen. Grøntarealer og infrastruktur skal på plass tidlig, og utbyggingen av boliger og næringsareal skal skje trinnvis.

 

Kontaktinformasjon

Næring
AVA Eiendom AS
Leif Nieuwejaar, daglig leder Sandnes, AVA Eiendom AS
Telefon: 992 963 13
E-post: leif@ava.no

Bolig
Elveparken Sandnes AS
Line Lian Mjell, Konserndirektør marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: 975 39 225
E-post: limj@selvaagbolig.no

 

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Elveparken