Ny sentrumsbydel i Sandnes

Ny sentrumsbydel i Sandnes

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Elveparken – en ny sentrumsbydel i Sandnes

Få, om noen, norske byer har så stort utviklingspotensial i sentrum som Sandnes. Når Selvaag Bolig og AVA Eiendom skal utvikle området som blant annet var tilholdssted for Øglænds tradisjonsrike tekstilfabrikk, så blir det i form av elvepark, boliger, butikker, arbeidsplasser, servering og attraksjoner. Sandnes får på mange måter en ny bydel i sentrum!

Til glede for hele byen

Det er hele 72 mål med sentrumsareal som nå redesignes mellom fjorden og Sandvedparken, Vågen videregående skole og Maxi kjøpesenter. Kornsiloene i Havnegata, som Jonas Øglænd fikk bygget i 1977, har stått tomme i årevis og er planlagt fjernet for å gi gode siktlinjer mot Gandsfjorden. Slik skapes det også en åpen, blå og grønn park langs kanalen ned mot bryggen, promenaden og Havneparken – til glede for hele byen. Det planlegges også en egen bussvei gjennom Elveparken for å knytte sammen øst og vest i Sandnes sentrum. Dette vil gi kommende beboere, arbeidstakere og besøkende effektiv og miljøvennlig mobilitet.

Bærekraftig, mangfoldig og smart

Området har enorme muligheter til å bli en attraktiv bolig- og næringsadresse. Planen åpner for opp mot 650 boliger og et næringsareal på cirka 60 000 kvadratmeter. Her skal det bygges bærekraftig, mangfoldig og smart, alt i tråd med utbyggernes visjon om å gjøre fremtidens Sandnes bedre.

 Utvikles gjennom samspill

Selvaag Bolig og AVA Eiendom har bygget nye byområder ved fjorden tidligere – med suksess. Selvaag har blant annet vunnet den prestisjetunge Cityprisen for god byutvikling både for Tjuvholmen i Oslo og Union Brygge i Drammen. Også i Stavanger Øst, på Lervig Brygge Selvaag skapt en ny bydel. Dette er erfaring som Sandnes by nå skal få nyte godt av. Det er allerede laget flere illustrasjoner av utbyggingen, illustrasjoner som er ment å gi idéer om hvordan det kan bli i Elveparken. Endelig utforming vil skje i tett dialog med kommunen og andre interesserte parter. Jo flere engasjerte innspill, jo bedre blir resultatet.

Fremdrift

Foreløpig plan for Elveparken er at fjerning av gammel, eksisterende bygningsmasse starter i løpet av 2020. Tilretteleggelsen av grøntarealer og infrastruktur vil skje tidlig i prosessen slik at utbygging av boliger og næringsareal kan skje trinnvis.

Salget er estimert til å starte høsten 2021.

Kontaktinformasjon:

Næring:

AVA Eiendom AS
Leif Nieuwejaar, daglig leder Sandnes, AVA Eiendom AS
Telefon: 992 963 13, e-post: leif@ava.no

Bolig:

Elveparken Sandnes AS
Arnvid Nordstrand, daglig leder Selvaag Bolig Rogaland
Telefon: 926 15 673, e-post: ano@selvaagbolig.no

 

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Elveparken