Mindemyren Torg

Mindemyren Torg

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Vi planlegger 450 boliger i Kanalveien 51-53, rett ved det nye bybanestoppet Mindemyren.

Som del av utvidelsen av bybanen kommer det nye stoppet Mindemyren. Her vil det bygges et bytorg som samlingspunkt for området. Torgets nærmeste nabo blir vårt nye boligprosjekt Mindemyren Torg. 

Første byggetrinn vil bli ca 60 leiligheter rett ved det nye torget og bybanestoppet. Vi følger spent med mens LINK Arkitekter tegner ut byggene og leilighetene!

Planlagt salgsstart for første trinn er høsten 2024.

 

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Mindemyren Torg