Solens gang over leilighetene

Solens gang over leilighetene

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Solens gang 21. mars (hus C og D)

Trykk på knappen over for å se hvordan solen treffer boligene i hus C og D gjennom et dagsforløp. Vi har her visualisert solens bane 21. mars.

Solens gang 21. juni (hus C og D)

Trykk på knappen over for å se hvordan solen treffer boligene i Hus C og D gjennom et dagsforløp. Vi har her visualisert solens bane 21. juni.

Solens gang 21. juni (hus A og B)

Trykk på knappen over for å se hvordan solen treffer boligene i Hus A og B gjennom et dagsforløp. Vi har her visualisert solens bane 21. juni.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Tiedemannsparken