Pallplassen ligger høyt og fritt med vidt utsyn

Pallplassen ligger høyt og fritt med vidt utsyn

Scroll for å lese mer

Forbehold om 3D illustrasjoner - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Pallplassen er et nytt boligprosjekt på Lørenskog Stasjonsby. Her planlegges det 12 bygg med til sammen ca 290 leiligheter.

Pallplassen ligger høyt og fritt med vidt utsyn i åsen bak Luhr skole.

Prosjektet får store og flotte uteområder hvor den naturlige vegetasjonen fra omkringliggende landskap hentes inn mellom bebyggelsen, og terrenget bygges opp for å danne furukoller på hvert tun. Utearelene til Pallplassen er utformet med gode, mangfoldige oppholdsplasser, og områder for lek og rekreasjon.

Arkitekten har vært opptatt av å skape både gode boliger og uteområder. De arkitektoniske grepene som er gjort gir byggene flere hjørner som igjen gir mange leiligheter to- og tresidig utsyn. Det har verdifull betydning for bokvaliteten.

Snart kommer hus B og C med tilsammen 48 leiligheter for salg. Det vil bli en god miks av leilighetsstørrelser, fra 2-roms på 37,5 kvm til 4-roms på 118 kvm. Alle leilighetene får privat uteplass i form av markterrasse, balkong eller takterrasse. Det blir garasjeanlegg under husene med heis opp til alle leilighetesplan.

Salgsstart hus B og C mandag 8. mars! Nettsiden vil bli oppdatert med boligvelger, priser etc. uken før.

Registrer deg som interessent og vi holder deg oppdatert.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Pallplassen

Boligprosjektene på Lørenskog Stasjonsby