Lar det naturlige flyte inn fra omgivelsene

Lar det naturlige flyte inn fra omgivelsene

Scroll for å lese mer

Landskapsarkitekten strekker seg langt for at uteområdene skal få topplassering på Pallplassen. Målet er å skape en bekvem hverdag for beboerne, men samtidig beholde følelsen av å bo helt i skogkanten.

Et av de overordnede målene er å beholde «skogfølelsen» som kjennetegner området. For eksempel har vi tråkket opp stier mellom stasjonsbyen og skogen slik at vi kan bevare dem. Disse naturlige forbindelsene er med på å tilføre det særpreget vi ønsker å beholde, sier landskapsarkitekt Kjersti Erlandsen Tofte i Lark landskap.

Et blikkfang med utsikt

Det er mer enn stiene som følger takten i terrenget. Mellom husene er det tilrettelagt for at regnvann kan sno seg ned mot en større bekk.

– Vi har plottet inn alle naturlige kroker og lommer hvor overvannet kan ta veien. Der etablerer vi vannveier og regnbed som gjør vannet til en attraksjon – en ressurs som både folk og dyreliv vil sette pris på, utdyper den erfarne landskapsarkitekten.

Sentralt på Pallplassen flyter et praktfullt trappeanlegg ned mot en felles allmenning og videre mellom husene. Her finner du flere møteplasser – med en upåklagelig utsikt.

– Langs allmenningen kommer det festplass, torg og amfi. De store og små krokene som oppstår nedover blir naturlige samlingsplasser, både i hverdagen og til fest. Hele dette området blir et skikkelig blikkfang, sier hun.

Omgivelser som stimulerer

I gårdsrommene trekkes skogen inn mellom husene, hvor lyng- og mosekledde furukoller gjenspeiler landskapet rundt. Landskapsarkitektene har også her lagt vekt på å skape et spennende og godt bomiljø som passer inn i omgivelsene.

– Veier, kanter og plasser får en naturlig flyt med mindre rette linjer. Det står i også stil med arkitektens grep for å skape brudd i fasadene. Tettest på de private uteområdene plantes hekk som passer med skogsvegetasjon og som gir skjerming mot fellesområdene, forteller hun videre.

Lekeplassene i uteområdene utformes med et naturlig preg, hvor naturens egne materialer er brukt i lekeapparater og som fallunderlag. Det innbyr til naturlig lek for barna. 

– I skogen finner man stubber, kvister og ubehandlet materiale som vi har latt oss inspirere av. De frie lekeplassene stimulerer kreativiteten og tankevirksomheten hos barna, sier landskapsarkitekten og fortsetter:

– Alle funksjonene som får hverdagen til å fungere godt for store og små er tilpasset naturen rundt. På denne måten får man kvalitetene ved å bo i småhus, samtidig som alt er praktisk og tilrettelagt, avslutter hun.

Tilbake