Söder om Söder

Söder om Söder

Scrolla för att läsa mer

Med förbehåll för illustrationer och mer -Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

I Slakthusområdet ska ett hundraårigt industriområde i Stockholm bindas samman med Södermalm

I kvarter B i etapp 3 kommer Selvaags bostadskvarter ta vara på historien och skapa en sammanhållen men varierad byggnad i anslutning till den nya parken.

Stockholms stad har höga ambitioner för stadslivet i Slakthusområdet, som ska bli en förlängning av innerstaden söderut. Slakthusområdets robusta karaktär och historia ska vara en bärande idé samtidigt som området ska fyllas med tusentals bostäder, kontor, kultur, service och evenemangslokaler. Arkitekterna, Arkitema, för bostadskvarteret jobbar utifrån att kvartersstadens kvalitéer kan samverka med Slakthusområdets spännande struktur och omgivande bostadsbebyggelse.

Selvaags Plusskoncept - Bemannad lobby och kaffebar, gym, festlokal, övernattningsrum, co-working mm.

Kvarteret börjar livligt och högt mot den övriga bebyggelsen i norr, följer den lutande topografin nedåt och anpassar sig succesivt till den lugna parken i sydöst med en lägre och mer lågmäld huskropp. Lägenheterna har indragna balkonger och på takytan finns både privata och gemensamma takterrasser. I bottenvåningen blir det verksamhetslokaler varvat med bostäder. Gatuplanet är också, i varierande grad, indraget från gatan för att skapa utrymme för folkliv. Kvarteret kommer att utvecklas som ett Selvaags Plusskoncept med bemannad reception, och lobby, gym, festlokal, övernattningsrum mm. Ett boende för den som vill kunna ha extra service, gemenskap och aktiviteter.

Vi ser fram emot att utveckla ytterligare Plussbostäder i Stockholm och med erfarenheten från 15 tidigare Plussprojekt under 18 år har vi lärt oss hur vi skapar ett tryggt och trivsamt boende med mycket nöjda köpare, säger Britta Blaxhult, VD för Selvaag Bostad AB.

Den närliggande trädgårdsstaden har fått inspirera den stora innergården, och taken är biotoptak som främjar den biologiska mångfalden. Områdets historia speglas bland annat i fasadens ljusa tegelnyanser, och lånar referenser från industriarkitekturen som till exempel rytmen och linjeringen i fönstrens placeringar.

- Det är väldigt roligt att få expandera innerstaden på det här sättet. Slakthusområdet har stora möjligheter att bli ett spännande, attraktivt och unikt område i Stockholm. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Staden och Selvaag med deras Pluss-koncept utveckla detta kvarter till att bli en del av den nya stadsväven som växer fram, säger Kristina Peters, på Arkitema.

Kvarter B innehåller ca 180 bostäder på 2-5 rok. Till detta finns 60 parkeringsplatser och inte mindre än 600 cykelplatser samt tillgång till bilpool, last- och elcykelpool. Kvarteret får endast ett par minuter till nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet.

Tredje etappen i Slakthusområdet omfattar totalt ca 500 bostäder, lokaler, kontor, park och förskola. Byggstart för kvarteret är beräknad till 2027/2028. Vid den tidpunkten har de första etapperna i Slakthusområdet kommit långt och tunnelbanan förväntas att öppna 2030.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för att få förtur på säljstart och exklusiv information om Slakthusområdet