Område

Område

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Heimdal stasjon! Kun få leiligheter igjen - alle innflyttingsklare før sommeren

Heimdal er i utvikling, og det legges stadig nye, spennende planer for området. Vårt bidrag er Heimdal Stasjon.Prosjektet er nå ferdigstilt og består av totalt 84 leiligheter fordelt på tre bygg med et variert utvalg av leiligheter fra 1- til 4-rom. 

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Heimdal Stasjon