Rådhushagen - nye leiligheter sentralt i Ski sentrum

Rådhushagen - nye leiligheter sentralt i Ski sentrum

Scroll for å lese mer

Rådhushagen er et nytt boligprosjekt i sentrum av Ski. Her planlegges opp til 170 leiligheter og det forventes salgsstart i løpet av første halvår 2021.

Dette blir et flott prosjekt i Ski sentrum. Beliggenheten er svært sentral med butikker, service, buss og tog i umiddelbar nærhet. Når Follobanen er på plass vil det kun ta 11 minutter å komme seg til Oslo.

Tomten ligger mellom Kirkeveien og Skoleveien, mellom Ski ungdomsskole og den planlagte nye videregående skolen. 

Reguleringen er godkjent og arbeidet med rammesøknad starter nå. Vi håper å kunne være i salg i løpet første kvartal 2021. 

Prosjektet er et samarbeid mellom AF Eiendom og Selvaag Bolig. AF Eiendom har prosjektledelse, mens Selvaag Bolig har markedsføring og salg.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Rådhushagen