Rådhushagen - nye leiligheter sentralt i Ski sentrum

Rådhushagen - nye leiligheter sentralt i Ski sentrum

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Rådhushagen er et nytt boligprosjekt i sentrum av Ski. Her planlegges opp til 170 leiligheter og det forventes salgsstart i løpet av første kvartal 2022.

Dette blir et flott prosjekt i Ski sentrum. Beliggenheten er svært sentral med butikker, service, buss og tog i umiddelbar nærhet. Når Follobanen er på plass vil det kun ta 11 minutter å komme seg til Oslo.

Tomten ligger mellom Kirkeveien og Skoleveien, mellom Ski ungdomsskole og den planlagte nye videregående skolen. 

Reguleringen er godkjent og arbeidet med rammesøknad er i gang. Vi planlegger å starte salget i løpet av 1. kvartal 2022. 

Prosjektet er et samarbeid mellom AF Eiendom og Selvaag Bolig. AF Eiendom har prosjektledelse, mens Selvaag Bolig har markedsføring og salg.

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Rådhushagen