Rådhushagen - nye leiligheter sentralt i Ski sentrum

Rådhushagen - nye leiligheter sentralt i Ski sentrum

Scroll for å lese mer

Forbehold om 3D illustrasjoner - Les mer

Alle illustrasjoner viser bygg som ikke er ferdig bygget. Elementer og materialer kan derfor avvike fra standardleveranse.

Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdig bygg. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene er ikke en del av standardleveransen.

Rådhushagen er et nytt boligprosjekt i sentrum av Ski. Her planlegges opp til 170 leiligheter og det forventes salgsstart i løpet av første halvår 2021.

Dette blir et flott prosjekt i Ski sentrum. Beliggenheten er svært sentral med butikker, service, buss og tog i umiddelbar nærhet. Når Follobanen er på plass vil det kun ta 11 minutter å komme seg til Oslo.

Tomten ligger mellom Kirkeveien og Skoleveien, mellom Ski ungdomsskole og den planlagte nye videregående skolen. 

Reguleringen er godkjent og arbeidet med rammesøknad starter nå. Vi håper å kunne være i salg i løpet første halvår 2021. 

Prosjektet er et samarbeid mellom AF Eiendom og Selvaag Bolig. AF Eiendom har prosjektledelse, mens Selvaag Bolig har markedsføring og salg.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Rådhushagen