Fremtidens Fornebu Sør

Fremtidens Fornebu Sør

Scroll for å lese mer

Fornebu Sør blir det urbane samlingspunktet på Fornebu: midt mellom Fornebu S og akvariet, og med t-banen i midten.

Nærhetsbyen på Fornebu skal utvikles til et levende og attraktivt byområde med et mangfold av boliger og tjenester. Fornebu Sør er i tillegg et trafikalt knutepunkt der endestasjonen for Fornebubanen og videre bussforbindelser skal forenes med et bilfritt og trygt nabolag.

Fornebu som destinasjon: her blir det boliger, arbeidsplasser, cafeer og butikker og ikke minst det stedet der Fornebubyen møter fjorden - Fornebu Brygge.

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om Fornebu Sør

Aktuelt