Skårerbyen - ny bypark og nye sentrumsboliger

Visninger

Vil du vite mer?

Scroll for å lese mer

Skårerbyen skal over tid bygges ut med opp mot 1100 boliger og et stort nytt parkareal.

Utbyggingen av Skårerbyen vil bli et viktig bidrag til det etterlengtede Lørenskog sentrum! Den nye byparken skal bli på ca 15.000 kvm, og inkludere fotballbane, volleyballbane, tuftepark og skatepark. Skårersletta skal ombygges til en attraktiv bygate. Gata skal fungere som sentralområdets "ryggrad", og være en kobling mellom grønnstruktur, parker, torg og andre møteplasser. Her planlegges det butikker og cafeer på gateplan, noe som vil legge grunnlaget for et trivelig gateliv. 

Med utbyggingen bidrar Selvaag Bolig til en positiv og etterlengtet endring av lager- og logistikkområdet på Skårer. Asfalt fjernes og erstattes med park og grønne bilfrie utearealer - for alle de som bor på Skårer og for de som skal flytte til. Prosjektet Skårerbyen sikrer en viktig håndtering av overvann, skaper nye forbindelser og snarveier gjennom området for gående og syklende og sørger for økt barnehagedekning og varierte tjenestetilbud. De nye beboerne i Skårerbyen vil flytte til et nabolag med flotte fellesarealer og sosiale møteplasser både inne og ute. Et trygt naboskap med løsninger som gjør hverdagene enklere og fritiden mer behagelig. 

 

Velkommen til visning:

Møt oss på tomten i Skårersletta 45. Følg skilting for Selvaag Bolig. Velkommen!

Visninger

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen

Aktuelt