Lar det vokse vilt i fremtidens by

Lar det vokse vilt i fremtidens by

Scroll for å lese mer

Asfalten rives opp, tujahekker bannlyses og villbier, blåbær og lyng danner nye, grønne lunger når fremtidens bydel bygges på Lørenskog.

– Ofte er det slik at byer fortrenger naturen. Her i Skårerbyen gjør vi det motsatte. Vi fjerner industribygg, river opp asfalt og erstatter det med gress, trær, planter og gode boliger i et sentrum der det blir godt å bo og leve, forteller prosjektdirektør Line Sophie Wegger i Selvaag Bolig.

Grønn, internasjonal trend

Selvaag Bolig har hentet inspirasjon fra den internasjonale trenden Urban forestry når  Järvenpääparken skal utgjøre hjertet og lungene i Skårerbyen. Urban forestry handler om å utnytte asfaltflekker, ledige tomter, vegger og tak i storbyer til beplantning. Striglede parker, med kortklippet gress og figurklippede busker, byttes ut til fordel for stauder, lyng, engblomster og andre ville vekster.
– Grunntanken er å forene beboernes behov for nærhet til butikker, restauranter, studiesteder, arbeidsplasser og kollektivknutepunkt med ønsket om å ha grønne og gjerne viltvoksende lunger rundt seg, forteller Wegger.

På bærtur i byen

Den mer kortreiste inspirasjonen til Järvenpääparken, og gårdssommene er hentet fra nærliggende Østmarka og Lørenskogs åkerlandskaper, forteller landskapsarkitekt Morten Evensen fra Grindaker.
– Vegetasjon og fargevalg som minner om myr og lysning i skogen avløses av kvartaler inspirert av slåttemark og eng, som igjen glir over i områder som gir assosiasjoner til skogkledde åser med blåbærlyng, utdyper Evensen.

Slik vil landskapsarkitektene fra Grindaker skape en park og gårsdrom som skal bugne av både furutrær, frukttrær, bærbusker og planter i ulike fasonger og farger.
– All forskning sier at mennesker trives i naturlige miljøer. Med nærhet til naturen, og alle tilbud rett utenfor døra, er det større sjanse for at du går ut, får frisk luft og omgås andre, sier Evensen.

Boliger for byfolk og bier

I utviklingen av Skårerbyen er en annen av grunntankene å forene bymenneskets behov for nærhet til naturen med den viktige rollen byen spiller for bevaring av det biologiske mangfoldet.
– Derfor skal vi også bygge fuglekasser og insektshoteller som tiltrekker seg særlig villbier og graveveps. Matfatet deres står klart i parken, i form av blomster og frukttrær som blomstrer til ulike tider gjennom sesongen. Og det vil jo også alle som bor her glede seg over, sier Evensen.

 

Tilbake