Urbane grendehus gir sosiale nabolag

Urbane grendehus gir sosiale nabolag

Scroll for å lese mer

Grendehus som sosialt samlingspunkt er på vei tilbake i ny, urban innpakning. Stadig flere ønsker å kombinere urbant byliv med sosialt fellesskap, og nye boligprosjekter kommer nå med rom for alt fra ski- og sykkelverksted til klatrevegger.

Ved utbygging av nye boligområder inkluderes det nå flere steder nabolagshus med fellesrom. Denne typen samlingspunkter minner om det historiske grendehuset, som sikrer det praktiske og sosiale når nabolag og bygda samles til fest og dugnader.

– Vi ser at det nå bygges flere slike urbane samlingspunkter i sameier, nabolag eller for hele bydeler. Vi kan gjerne kalle disse bystuer eller urbane grendehus, sier forsker Gro Sandkjær Hanssen ved By- og regionsforskninginstituttet ved OsloMet.

Behov for felles samlingspunkt

Sandkjær mener det er flere grunner til at grendehuset er på vei tilbake i urban innpakning.

– Sosial samhørighet må jo bygges fra scratch når nye områder av byen utvikles. Sosial samhørighet er viktig for å sikre en sosial bærekraftig byutvikling når byen fortettes, og for å bygge slikt samhold er det behov for lokale arenaer. For å innfri FNs bærekraftsmål, ber mange kommuner nå utbyggerne om å legge til rette for sosiale samlingspunkter innendørs, forteller Sandkjær Hanssen.

By- og regionsforskeren tror kjøperne av nye byleiligheter i økende grad også vil etterspørre slike samlingspunkter.

– Men foreløpig er det jo få eksempler på slike samlingshus, så det må nok bli litt mer kjent som fenomen før det blir et folkekrav om urbane grendehus. Pandemien har nok også bidratt til å øke bevisstheten om hvor viktig det er å tilrettelegge for fysiske, sosiale møter, tror Sandkjær Hanssen.

Rommer alt fra yoga til juleverksted

Prosjektdirektør Line Sophie Wegger i Selvaag Bolig merker allerede at stadig flere ønsker seg denne typen sosiale fellesarealer:

– Vi ser at folk som vil bo i byen også spør etter felles nabolagsfunksjoner. De ønsker sosiale samlingspunkter og fellesarealer der de får tilgang til noe mer enn det de har plass til i sin egen leilighet, sier Wegger.

Det er akkurat en slik felles boltreplass alle som flytter inn i Skårerbyen på Lørenskog får nå. «Kongla» er navnet på det første av to felleshus plassert i hjertet av det nye boligområdet.

– Her blir det selskapslokaler med storkjøkken, ski- og sykkelverksted og aktivitetstilbud som yogamatter og klatrevegg. Det planlegges kjølerom for mottak av matkasser, og beholdere for mottak av pakker og annen post er på plass. Beboerne kan samles til møter, selskap og juleverksted eller rett og slett bare ha et sted å møtes og være sammen, forteller Wegger.

– Setter pris på ekstrarommet

For Selvaag Bolig er det liten tvil om at «Kongla» og liknende samlingspunkter er en del av fremtidens urbane nabolag.

– Vi ser at veldig mange setter pris på ekstrarommet et hus som «Kongla» tilbyr, både som et sted å utføre gjøremål som ikke passer inn i leiligheten og som et sted å møte andre, sier Wegger.

Tilbake