Nye sentrumsboliger ved ny bypark i Lørenskog

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Skårerbyen vokser videre: nye boliger for salg!

Utbyggingen av Skårerbyen vil bli et viktig bidrag til det etterlengtede Lørenskog sentrum! Den nye byparken skal bli på ca 15.000 kvm, og vil inkludere bl.a. fotballbane og volleyballbane. Skårersletta skal ombygges til en attraktiv bygate. Gata skal fungere som sentralområdets "ryggrad", og være en kobling mellom grønnstruktur, parker, torg og andre møteplasser. Her planlegges det butikker og cafeer på gateplan, noe som vil legge grunnlaget for et trivelig gateliv. 

Med utbyggingen bidrar Selvaag Bolig til en positiv og etterlengtet endring av lager- og logistikkområdet på Skårer. Asfalt fjernes og erstattes med park og grønne bilfrie utearealer - for alle de som bor på Skårer og for de som skal flytte til. Utbyggingen av Skårerbyen skaper nye forbindelser og snarveier gjennom området for gående og syklende, og sørger for økt barnehagedekning og varierte tjenestetilbud. De nye beboerne i Skårerbyen vil flytte til et nabolag med ekstra fellesarealer og sosiale møteplasser, både inne og ute. Et trygt naboskap med løsninger som gjør hverdagene enklere og fritiden mer behagelig. 

Utbyggingen av både boligfeltet og parken vil skje etappevis. Bygging av Løkkatunet er godt i gang, her er fire hus ferdige og ytterligere tre under bygging.

Salgssuksessen Skårerbyen Pluss er under oppføring på utbyggingens beste beliggenhet. Her finner du et servicetilbud utenom det vanlige - les mer om Plussboliger® - det originale servicekonseptet her.

Neste nabolag for salg er Gårdskvartalet, seks hus mellom Nordliveien og parken. Vi forbereder nå salgsstart, og sender prospekt og prisliste til registrerte interessenter så snart det er klart. De første boligene for salg vil ligge inntil parken. Les mer her

 

Boligprosjektene på Skårerbyen

Skårerbyen Pluss Hus 1

Skårerbyen

Skårerbyen Pluss Hus 1

Skårerbyen Pluss Hus 1

Livet i en Plussbolig® er litt enklere. Ved å kombinere service og opplevelser legger Selvaag Pluss forholdene til rette for en innholdsrik og bekymringsfri hverdag.

Les mer
Løkkatunet: hus 5

Skårerbyen

Løkkatunet: hus 5

Løkkatunet: hus 5

Vi er nå i gang med salget av Hus 5, siste hus for salg rundt Løkkatunet i Skårerbyen. Huset vil ligge inntil parken, og ha balkong eller terrasse mot parken eller mot et grønt og bilfritt gårdsrom.

Les mer

HØSTKAMPANJE: Forskudd kun kr 100 000,-

Vi gjør den mørke årstiden litt lysere: vi senker forskuddet til kr 100 000!

Ved kjøp av nybolig forfaller vanligvis 10% av kjøpesummen til betaling ved inngåelse av kjøpsavtale, mens resten av beløpet betales ved fremtidig innflytting. I en begrenset periode senker vi nå forskuddet til kr 100 000,-

Tilbudet gjelder nye kunder i perioden frem til 31.12.2021. Tilbudet gjelder ikke ved kjøp i AS.

Velkommen til visning

 

I tillegg til fellesvisninger møter vi deg også gjerne for privat visning. Bruk skjema for visningspåmelding, eller kontakt oss for avtale.

Vår visningsleilighet finner du i Søster Mathildesgt. 42, i Kongla i første etasje. NB: merk at adkomst til utbyggingen nå er fra Nordliveien, følg skilting!

 

 

Visning

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen

Aktuelt