Prospekt og salgsdokumenter

Prospekt og salgsdokumenter

Prospekt Skårerbyen

Kjøpetilbudsskjema

Kontraktsmal

Informasjonsskriv covid og geopolitisk uro

Utkast budsjett og vedtekter

  • Skårerbyen BT5 og B6 Sameie-Gårdskvartalet - forslag budsjett - 27.10.2021, rev 15.12.2021_040322_090622.xlsx

    Les dokument (687 KB)
  • Utkast vedtekter Skårerbyen BT5 BT6 Sameie -Gårdskvartalet 16.03.22 - uten sporendring.docx

    Les dokument (54 KB)

Kontraktsvedlegg