Lørenskog - et godt sted å vokse opp

Lørenskog - et godt sted å vokse opp

Visninger

Scroll for å lese mer

Forbehold om illustrasjoner med mer - Les mer

Det tas forbehold om feil i prospekt, nettside, annonser og illustrasjoner.

Alle illustrasjoner er utarbeidet basert på tegninger av fremtidige bygg. Illustrerte fasader vil kunne avvike fra ferdige bygg. Elementer og materialer i illustrasjonene kan avvike fra standardleveranse. Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert.

Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. Dette er for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kan forekomme.

Innvendig interiør som vises i illustrasjonene og på plantegningene er ikke en del av standardleveransen.

Se prospekt for øvrige forbehold.

Det er kun kjøpekontrakt med vedlegg som er bindende til kjøpet.

Velkommen til Skårerbyen i Lørenskog - et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Et nytt bysentrum

Midt i det nye sentrum av Lørenskog ligger Skårerbyen: et nytt boligområde hvor fremtidens bobehov legger premissene for både arkitektur og funksjon. Visjonen er å skape et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Lørenskog har opplevd en rivende utvikling de senere årene, med en langsiktig plan om å bygge opp et nytt sentrum på Skårer. Midt i smørøyet ligger området hvor vi skal skape en ny bydel, med opp mot 1100 hjem i direkte tilknytning til et stort nytt parkområde.

En av de helt spesielle kvalitetene i Skårerbyen er den store parken som bygges ut ved siden av boligene. Den vil utgjøre en vesentlig del av den grønne aksen som skal strekke seg langs Skårersletta helt fra Benterud i sør til Solheim i nord. I parken planlegges det blant annet fotballbane, volleyballbane og Tuftepark.

Les mer på her om sammenhengen mellom å bo nær park og helse.

Frie grøntområder

Der det tidligere har vært asfalt og gammel industri,vil det bli store grøntområder, bilfritt sentrumsmiljø og nye bolighus.

Når området står ferdig utbygd vil hvert nabolag ha direkte forbindelse på tvers, fra sitt gårdsrom og ut i frie grøntområder. Tanken er å legge til rette for gode boforhold for de som skal skape seg et hjem, samtidig som hele området bidrar til at nærmiljøet får et løft. Derfor utrustes også nabolagene med ulike fasiliteter for aktivitet, blant annet bordtennisbord, klatrevegg og trampoline. Her vil det finnes aktiviteter for alle.

Veien Skårersletta skal bygges om, og vil få mindre trafikk og et nytt butikk- og serveringstilbud på gateplan. Når den står ferdig som miljøgate etableres også mange nye sykkel- og gangforbindelser. 

Velkommen til visning

Visning i Skårerbyen Pluss, Rådmann Paulsens gate 56, leilighet 4 i Hus 3. Heis til 2. etasje, til høyre og innerst i gangen.

I tillegg til fellesvisninger møter vi deg gjerne for privat visning. Bruk skjema for visningspåmelding, eller kontakt oss for avtale.

Visninger

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen

Boligprosjektene på Skårerbyen