En unik parkby

Skårerbyen - et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Midt i det nye sentrum av Lørenskog ligger Skårerbyen: et nytt boligområde hvor fremtidens bobehov legger premissene for både arkitektur og funksjon. Visjonen er å skape et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Lørenskog har opplevd en rivende utvikling de senere årene, med en langsiktig plan om å bygge opp et nytt sentrum på Skårer. Midt i smørøyet ligger området hvor Selvaag Bolig skal skape en ny bydel, med opp mot 1100 hjem i direkte tilknytning til et stort nytt parkområde.

Les mer om boligene for salg, beliggende ved parken

En av de unike kvalitetene i Skårerbyen er den store parken som bygges i umiddelbar nærhet til alle leilighetene. Den vil utgjøre en vesentlig del av den grønne aksen som skal strekke seg langs Skårersletta helt fra Benterud i sør til Solheim i nord. I parken planlegges det blant annet fotballbane, volleyballbane og Tuftepark.

Les mer på forskning.no om sammenhengen mellom å bo nær park og helse.

Utbyggingen av både boligfeltet og parken vil skje etappevis, over flere år. 

Når området står ferdig utbygd vil hvert nabolag ha direkte forbindelse på tvers, fra sitt gårdsrom og ut i frie grøntområder. Tanken er å legge til rette for gode boforhold for de som skal skape seg et hjem, samtidig som hele området bidrar til at nærmiljøet får et løft. Derfor utrustes også området med ulike fasiliteter for aktivitet, blant annet bordtennisbord, klatrevegg og trampoline. Her vil det finnes aktiviteter for alle aldre.

Skårersletta skal bygges om, og når den er ferdig som miljøgate etableres også mange nye sykkel- og gangforbindelser. 

Selvaag Bolig skal bygge Skårerbyen der det idag er asfalt og gammel industri, og i fremtiden vil bli store grøntområder, bilfritt sentrumsmiljø og nye bolighus. 

 

Kampanje- og visningsinfo!

Vårt visningslokale ligger på tomten, Skårersletta 45. 

Salgsstarten vil bli gjennomført på en liten annerledes måte enn tidligere. I stedet for en felles salgsstartsvisning inviterer vi til private visninger hele fredag 3. april. Ta kontakt med selger for å avtale tidspunkt. Du kan enten møte oss en til en, eller avtale gjennomgang over telefon eller Facetime.

Boligtilbud til de unge:

Regjeringen har lempet på boliglånsforskriften og vil gjøre det enklere for flere unge mennesker å kjøpe bolig.
Selvaag Bolig ønsker å bidra:Vi senker forskuddet på alle våre boliger til 50 000 kroner og gir deg hvitevarene inkludert i prisen. Ta kontakt for mer informasjon og betingelser. 

 

 

 

 

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen