En unik parkby

En unik parkby

Visninger

Scroll for å lese mer

Skårerbyen - et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Midt i det nye sentrum av Lørenskog ligger Skårerbyen: et nytt boligområde hvor fremtidens bobehov legger premissene for både arkitektur og funksjon. Visjonen er å skape et godt sted å vokse opp og å bo gjennom et helt liv.

Lørenskog har opplevd en rivende utvikling de senere årene, med en langsiktig plan om å bygge opp et nytt sentrum på Skårer. Midt i smørøyet ligger området hvor Selvaag Bolig skal skape en ny bydel, med opp mot 1100 hjem i direkte tilknytning til et stort nytt parkområde.

Les mer om boligene for salg, beliggende ved parken

En av de unike kvalitetene i Skårerbyen er den store parken som bygges i umiddelbar nærhet til alle leilighetene. Den vil utgjøre en vesentlig del av den grønne aksen som skal strekke seg langs Skårersletta helt fra Benterud i sør til Solheim i nord. I parken planlegges det blant annet fotballbane, volleyballbane og Tuftepark.

Les mer på forskning.no om sammenhengen mellom å bo nær park og helse.

Utbyggingen av både boligfeltet og parken vil skje etappevis, over flere år. 

Når området står ferdig utbygd vil hvert nabolag ha direkte forbindelse på tvers, fra sitt gårdsrom og ut i frie grøntområder. Tanken er å legge til rette for gode boforhold for de som skal skape seg et hjem, samtidig som hele området bidrar til at nærmiljøet får et løft. Derfor utrustes også området med ulike fasiliteter for aktivitet, blant annet bordtennisbord, klatrevegg og trampoline. Her vil det finnes aktiviteter for alle aldre.

Skårersletta skal bygges om, og når den er ferdig som miljøgate etableres også mange nye sykkel- og gangforbindelser. 

Selvaag Bolig skal bygge Skårerbyen der det idag er asfalt og gammel industri, og i fremtiden vil bli store grøntområder, bilfritt sentrumsmiljø og nye bolighus. 

 

Velkommen til visning!

Møt oss i vårt hyggelige visningslokale på tomten i Skårersletta 45. 

Ta gjerne kontakt om tidspunktet ikke passer, så finner vi en tid som passer deg!

 

 

Visninger

Kontakt:

Ja, jeg er interessert

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om prosjektene på Skårerbyen