Petter Cedell

Petter Cedell

Petter Cedell

Konserndirektør eiendomsinvesteringer Telefon:907 21 803

Petter Cedell har ansvar for å finne nye prosjektmuligheter for Selvaag Bolig. Han vurdere utbyggingsmuligheter, og inngår avtaler om kjøp av nye tomter. Cedell har lang og variert erfaring innen akkvisisjon og prosjektutvikling, samt prosjektgjennomføring gjennom mange år i Selvaag.