Lervig Brygge Pluss i Stavanger.
Vis bildetekst Skjul bildetekst Vi bygger boliger til glede for generasjoner. Det skal være godt å bo i en Selvaag Bolig.

EN UNIK BOLIGUTBYGGER

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags nesten 70 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet.

Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også prosjekter under utvikling og bygging i Stockholm, Trondheim og Tromsø. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.

Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selvaag Bolig er et børsnotert selskap. Finansiell informasjon er tilgjengelig på våre IR-sider.

Selskapet ledes av administrerende direktør Olav Hindahl Selvaag. Giselle Marchand er fungerende styreleder. Selskapet holder til på Ullern i Oslo.

Vår historie

I nesten 70 år har Selvaag brutt grenser og satt standarder for boligbygging i Norge. Over 100 000 nordmenn bor i dag i Selvaag-boliger.

  • 1948 sto det berømte Ekeberghuset i Oslo ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen, som beviste Selvaags teorier om en ny og mer effektiv standard for boligbygging.
    Vis bildetekst Skjul bildetekst 1948 sto det berømte Ekeberghuset i Oslo ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen, som beviste Selvaags teorier om en ny og mer effektiv standard for boligbygging.
  • Vis bildetekst Skjul bildetekst Olav Selvaag (1912-2002) revolusjonerte boligbyggingen. Han mente det var mulig å bygge tre ganger raskere og til en tredel av prisen. Han fikk rett.

Etter krigen var boligmangelen i Norge prekær. Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges tre ganger så mange boliger. Det var få som trodde at det var mulig å bygge en fullverdig bolig rimeligere enn det allerede ble gjort på den tiden. Olav Selvaag tok utfordringen og reiste et prisfornuftig hus basert på nye bygningsteknikker på Ekeberg i 1948.

 Selvaag-huset på Ekeberg har stått i 67 år og er nå fredet.

 Reglene ble endret, men kritikerene hevdet at med et høyt antall boliger ville det ikke gå like greit. Olav Selvaag svarte på tiltale med at løsningen var å bruke færre materialer og bygge raskere:

 ”Det skulle være straffbart å sløse slik med materialer som bygningsloven krever”

 VEITVET VISTE VEIEN

Selvaag fikk rettighetene til et område på Veitvet for en større utbygging. I løpet av 5 år ble det bygget 1523 boliger, og seriebygging holdt kostnadene nede og kvaliteten oppe. Området satte også nye standarder med blant annet skulpturer, Europas første kjøpesenter og kulturhus med kirke, musikkskole og et stort, utendørs aktivitetstilbud for barn og unge. 

 Dette var starten på Olav Selvaags overbevisning om at gode nabolag spilte en sentral rolle for bokvaliteten.

 «Jeg gikk inn for at bydelen Veitvet skulle få noe spesielt, som ingen andre bydeler hadde og som derfor kunne bidra til sunn og verdifull lokalpatriotisme, også blant den stolte masse av barn og ungdom som hørte til på Veitvet.»

 GODE NABOLAG SKAPER IKKE SEG SELV

I årene som fulgte bygget Selvaagbygg, en rekke nye nabolag i Oslo og omegn basert på de samme prinsippene: Gode boliger folk hadde råd til, i gode nabolag. Ideen om sosial boligbygging fra et privat selskap var ny, men den fungerte svært godt.

 Presset på boligmarkedet i Norge har ikke avtatt etter 1948. Olav Selvaags prinsipper står fortsatt øverst på dagsordenen i Selvaag Bolig. Etter å ha bygget mer enn 50 000 boliger gjennom snart 70 år, kjenner Selvaag Bolig godt til hva som skal til for å skape både gode hjem og gode nabolag.

 Lørenbyen er et godt eksempel. Her har Selvaag Bolig skapt gode boområder, grønne lunger, kulturhus - og alt beboerne trenger i umiddelbar nærhet. Som i mange Selvaag-nabolag, er skulpturer viet plass. På Løren ligger blant annet Peer Gynt skulpturpark. Plan- og bygningsetaten i Oslo bruker Løren som et eksempel på god byutvikling - ikke minst fordi området er preget av sine mange gode nabolag som tilsammen utgjør en unik del av Oslo.

 I dag satser Selvaag Bolig særlig på prosjekter i Stor-Oslo, Hordaland, Rogaland og Trøndelag – og har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling. Selvaag Bolig styrer hele løpet fra tomtekjøp til nøkkelferdig bolig.

 Selvaag Bolig jobber hver dag for å bringe den stolte arven etter Olav Selvaag videre ved å skape nabolag mennesker ønsker å være en del av og trives i.

 ”Det er menneskene som skaper byen, ikke bygningene.”

 Alle sitater: Olav Selvaag (1912 – 2002)

Ledelsen

Sverre Molvik

Konserndirektør finans / CFOSverre Molvik

smo@selvaagbolig.no

+47 401 00 585

Biografi

Sverre Molvik har over ti års erfaring innen utvikling og gjennomføring av boligprosjekter fra byggherresiden. Han har tidligere jobbet som business controller, prosjektleder og administrerende direktør i Skanska Bolig AS, og som regiondirektør i Peab Bolig AS. Molvik er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg, og har i tillegg en MBA fra Webster University i Genève.

Kristoffer Gregersen

Konserndirektør kommunikasjon og markedKristoffer Gregersen

kgr@selvaagbolig.no

957 75 593

Biografi

Kristoffer Gregersen har ansvar for Selvaag Boligs interne og eksterne kommunikasjon. Han har lang og variert erfaring innen kommunikasjonsarbeid, inkludert strategiutvikling -og implementering, for en rekke norske og utenlandske bedrifter. Gregersen er utdannet journalist. 

Halvard Kverne

Konserndirektør regionerHalvard Kverne

hk@selvaagbolig.no

+47 908 71 413

Biografi

Halvard Kverne har ansvaret for oppfølging av Selvaag Boligs prosjekter utenfor Stor-Oslo. Han har lang og bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av boligprosjekter, både fra entreprenør- og byggherresiden.

Øystein Klungland

Konserndirektør Stor-OsloØystein Klungland

okl@selvaagbolig.no

+47 992 91 560

Biografi

Øystein Klungland har ansvaret for oppfølging av Selvaag Boligs prosjekter i Stor-Oslo. Han har lang og bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av boligprosjekter, både fra entreprenør- og byggherresiden. Klungland er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg fra NTNU.

Petter Cedell

Konserndirektør eiendomsinvesteringerPetter Cedell

pc@selvaagbolig.no

+47 907 21 803

Biografi

Petter Cedell har ansvar for å finne nye prosjektmuligheter for Selvaag Bolig. Han vurdere utbyggingsmuligheter, og inngår avtaler om kjøp av nye tomter. Cedell har lang og variert erfaring innen akkvisisjon og prosjektutvikling, samt prosjektgjennomføring gjennom mange år i Selvaag.

Jobbe hos oss?

Vi har nå to ledige stillinger:

- kommende Prosjektsjef

- Prosjektsjef

Åpne henvendelser kan rettes til HR-leder Monica Wolstad Eriksson på e-post: mwe@selvaagbolig.no

Blant landets beste arbeidsplasser
Etter svært gode resultater i årets medarbeiderundersøkelse har Selvaag Bolig for andre gang fått den prestisjetunge sertifiseringen "great place to work". Her kan du lese artikkelen:

Selvaag Bolig sertifisert av Great Place to Work.

Sertifiseringslogo Great Place to Work
;