Boligkjøp etter coronautbruddet

Boligkjøp etter coronautbruddet

Scroll for å lese mer

Du skal trygt kunne kjøpe ny bolig uten smittefare. Selvaag Bolig følger de retningslinjer for smittevern som er utarbeidet av Eiendom Norge i samarbeid med helsemyndighetene.

Nasjonale retningslinjer ble opphevet lørdag 25. september 2021, og Eiendom Norges koronaretningslinjer begrenser seg nå til å følge eventuelle lokale forskrifter og retningslinjer.

Vi ber deg om at du avstår fra visning hvis du er i karantene eller har symptomer på korona-smitte. Ring oss om du er usikker, slik at vi kan finne andre måter å vise deg boligen på.

Om boligkjøpet

Selger gjør oppmerksom på at utbruddet av coronaviruset har endret forutsetningene for å estimere ferdigstillelsestidspunkt iht. salgsprospektet. Forutsatt fremdrift for inngåelse av totalentreprisekontrakt, prosjektering, byggetid, offentlig saksbehandling osv. vil kunne bli påvirket av den rådende situasjonen og derved medføre forsinket overtakelsestidspunkt av din leilighet. Selger tar derfor forbehold om at angitt ferdigstillelsestidspunkt i salgsmaterialet blir utsatt i tid.

Tilbake