Ekeberghuset

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 70 år lange historie og erfaring.

Vår historie

Det startet med en visjonær mann som hadde ideer som brøt med normene. Etter krigen var boligmangelen i Norge prekær. Den unge ingeniøren Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges flere boliger raskere og til en langt lavere pris.

Det var få som trodde at det var mulig, men avisen Morgenposten hadde en tomt klar på Ekeberg i Oslo og provoserte ham til å bevise påstanden i praksis. Dette resulterte i et prøvehus som trolig er det mest omtalte og best dokumenterte byggeprosjektet i Norge noensinne. Huset stod ferdig 3. september 1948 og representerte en revolusjonerende endring av regelverk og byggeri, som blant annet medførte teknisk bedre hus, samt at landets boligproduksjon nesten tredoblet seg.

Huset lanserte en rekke nye tekniske løsninger som siden er blitt vanlige. Men det var ikke en enkelt årsak til at huset ble så billig. Resultatet skyldtes «en gjennomført rasjonalisering fra planløsning til hver enkelt konstruksjonsdetalj». Huset stred mot bygningslov og gjeldende forskrifter på nesten alle punkter, fra grunnmurs tykkelse til innvendig takhøyde og bærende konstruksjon.

Ekeberghuset førte til en opphetet debatt. Både bolig- og bygningsmyndigheter avviste det først som mindreverdig, men det boligsøkende publikum mente noe annet. Blant Morgenpostens abonnenter meldte det seg 8 221 interesserte kjøpere.

Etterhvert innså også myndighetene at Selvaag hadde rett, selv om det aldri kom noen offentlig innrømmelse. Fra 1951 ble den «lette» eller «materialbesparende byggemåte» som var anvendt i Ekeberghuset, ikke bare fullt lovlig, men favorisert av Boligdirektoratet for å øke boligproduksjonen. Til syvende og sist ble det altså bygningsloven som måtte rette seg etter Selvaaghuset.

Huset står der fortsatt i beste velgående og er nå fredet.  

Klikk her for å se våre boligprosjekter

Olav Selvaag
Ekeberghuset
Tilbake