Kundesenter

Kundesenteret i Selvaag Bolig følger deg opp etter at du har inngått kjøpekontrakt. Vi hjelper deg gjennom de ulike stegene, inkludert tilvalg, befaring, overtakelse og eventuelle reklamasjoner.

Spørsmål før overtakelse

Har du spørsmål angående tilvalg, overtakelse eller informasjon før innflytting, kontakt din kundekonsulent via kundeportalen Viscenario eller kontaktskjema.

Reklamasjoner og andre henvendelser etter overtakelse

Vårt mål er å overlevere en feilfri bolig til deg som kunde. Dersom det likevel skulle være feil eller mangler ved leveransen så har du ved kjøp av nybolig som et utgangspunkt fem års reklamasjonsrett. Husk at du også må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde vært oppdaget for at reklamasjonen skal være rettidig, jf. bustadoppføringslova § 30.

Fra og med overtagelsen er du som eier ansvarlig for normalt vedlikehold av boligen. Om et problem oppstår som følge av manglende vedlikehold er det ikke reklamasjonsberettiget. Det samme gjelder alminnelig elde og slitasje. Vi anbefaler at du som eier setter deg inn i boligens manual/FDV-dokumentasjonen overlevert for din bolig.

Reklamasjoner meldes via kundeportalen Viscenario for de som har fått innlogging dit (liste over prosjekter i Viscenario under).

For øvrige kunder/boligprosjekter ber vi om utfylling av kontaktskjema. Husk mest mulig fullstendige opplysninger.


Boligprosjekter der henvendelser gjøres via kundeportalen Viscenario:

 • Lille Løren Park, Oslo
 • Tiedemannsparken, Oslo
 • Landås, Asker
 • Pallplassen, Lørenskog
 • Snølia, Lørenskog
 • Silkeføret, Lørenskog
 • Tribunen, Lørenskog
 • Løkkatunet, Lørenskog
 • Skårerbyen Pluss, Lørenskog
 • Gårdskvartalet, Lørenskog
 • Trævarefabrikken, Strømmen
 • Sandsli 360, Bergen
 • Luratoppen, Sandnes

Ved tidskritiske hastesaker, som for eksempel vannlekkasje:


Kontakt rørlegger, brannvesen, elektriker eller lignende for hjelp. Ta eventuelt også kontakt med forsikringsselskapet ditt. Send i tillegg forholdet inn til oss, slik at vi kan vurdere om forholdet oppfyller vilkårene til å bli dekket etter bustadoppføringslova.

 

Tilbake